Thursday, June 28, 2012

FDI ဟိုတယ္မ်ားတြင္ တည္းခိုမႈရာခိုင္ႏႈန္းႏွင္႔ အခန္းခႏႈန္းထားမ်ားအား စစ္ေဆးမည္

Ever November | 6/28/2012 04:38:00 PM | Best Blogger Tips

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ(Foreign Direct Investment) ဟိုတယ္မ်ား အေနျဖင္႔ ဟိုတယ္ႏွင္႔ခရီးသြား၀န္ႀကီး႒ာနသို႕ တည္းခိုမႈရာခိုင္ႏႈန္းႏွင္႔ အခန္းခႏႈန္းထားမ်ားအား မမွန္မကန္ေဖာ္ျပျခင္းကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက လိုအပ္သည္႔ အေရး ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သိရသည္။
 
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႈ(Foreign Direct Investment) ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ဟိုတယ္အခန္းခေစ်းႏႈန္းမ်ားႀကီးျမွင့္ေနျခင္း၊ ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားမွအခန္းမ်ား ႀကိဳတင္မွာယူရာတြင္ မရရွိျခင္းတို႔ကို ၾကားသိရေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာဟိုတယ္မ်ား မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညိွႏိုင္းမႈ (၄) ႀကိမ္ခန္႔ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေျပလည္မႈမရွိေသးေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးတင့္ဆန္းက ဇြန္လ(၂၆)ရက္ေန႔အစည္းအေ၀းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
FDI ဟိုတယ္မ်ားအေနျဖင္႔ တည္းခိုမႈရာခိုင္ႏႈန္း၊ အခန္းခႏႈန္းထားမ်ားအား မမွန္မကန္ေဖာ္ျပပါက ဟိုတယ္တာ၀န္ခံ GMမ်ားအား အေရးယူမည့္အျပင္ မိခင္ကုမၸဏီကိုလည္းB.O.Tစာခ်ဳပ္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း    ၂၀၁၂ခုႏွစ္ဇြန္လ(၂၆)ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္၀န္ႀကီးရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ( Foreign Direct Investment) ဟိုတယ္တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းပြဲ၌ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔ျဖစ္သည္။
 
“အခန္းခႀကီးတာကေတာ့ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး အေပၚမွာလည္း မူတည္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြၾကေတာ့လည္း အခုမွ ကုမၸဏီေလးေတြ စေထာင္တာဆိုေတာ့ ဒီလိုအဆင္မေျပမႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ရတာေတြ ၾကားပါတယ္။ တကယ္တမ္း အေရး ယူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိတာေပါ့”ဟု ပတၱျမားေျမ(RUBYLAND) ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွMD ဦးေအးေက်ာ္ကေျပာသည္။
 
အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အထူးစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ Foreign Direct Investment ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ရာႏႈန္းျပည့္အခန္းဌားရမ္းမႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ႀကိဳတင္အခန္း၀ယ္ယူမႈ(Booking)ရွိ၊ မရွိ သိရွိေစရန္ စစ္ေဆးခဲ့ရာမည္သည့္ဟိုတယ္မွ ရာႏႈန္းျပည့္ဌားရမ္းမႈ မရွိခဲ႔ေၾကာင္းကိုလည္း ဇြန္လ(၂၆)ရက္ေန႔ အစည္း အေ၀းက သိရွိရသည္။
 
 “ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈကုမၸဏီေတြ သီးသန္႔ပဲဆိုရင္ေတာ့ တစ္ဘက္ေစာင္းနင္းက်တယ္။ ကိုယ္ႏိုင္ငံသားေတြ ေထာင္ ထားတဲ့ ဟိုတယ္ေတြမွာလည္း အဲ႔ဒါမ်ိဳး ျပႆနာေတြရွိေနတာပဲ။ တကယ္အေရးယူမယ္ဆိုရင္ မွ်မွ်တတ အေရးယူ သင့္တ��္”ဟု ပတၱျမားေျမ(RUBYLAND) ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ MD ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာသည္။
 
ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည္႔သည္ ၀င္ေရာက္မႈႏႈန္းမွာ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ထက္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ပိုမို၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း ထိုဧည္သည္မ်ားထဲတြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံျခား သာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ထိုသူမ်ားအတြက္ အခန္းခႀကီးျမင့္မႈမွာ ျပႆနာမရွိႏိုင္ေသာ္လည္း သာမာန္အလည္အပတ္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္မႈ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ဦးေအးေက်ာ္က ဆက္ေျပာသည္။
 
 “ဧည့္၀င္ေရာက္မႈႏႈန္းက ၄၀%ေလာက္ တက္လာတယ္။ အစံုေပါ့ ခရီးသြားေတြေရာ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမဲ႔သူေတြပါ ဒလေဟာ ၀င္လာၾကတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ Tourism လုပ္ငန္း ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းေတြ ျဖစ္လာရင္ အေရးယူမွကို ရမယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဟိုတယ္ေတြက လူလည္က်တယ္။ အခန္းေကာင္းတာေတြရွိရဲ႕နဲ႔ ေနာက္လူေတြလာရင္ က်န္ေအာင္လို႔ အေပၚဆံုး အထပ္ေတြပဲ ရွိေတာ့တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ ဟိုတယ္ခေတြကလည္း လက္ရွိအခ်ိန္မွာကိုပဲ ႏွစ္ဆေလာက္တက္ေနတယ္”ဟု ပတၱျမားေျမခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ MD ဦးေအးေက်ာ္က လက္ရွိ ဟိုတယ္ေစ်းကြက္အေပၚတြင္ ၄င္း၏ အျမင္ကို သံုးသပ္ ခဲ႔သည္။
 
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ဟိုတယ္အခန္းေပါင္း ရွစ္ေထာင္(၈၀၀၀) ခန္႔ရွိေၾကာင္းႏွင္႔ အခန္း မ်ားအားလံုး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီျဖစ္ေနပါက တိုးျမွင့္လာေသာဧည့္သည္အေရအတြက္ကို လက္ခံႏိုင္မည့္ အေျခအေန ရွိေနေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
ေက်ာ္ဇင္မန္း(ျမစ္မခ)

No comments:

England - Premier League

Italy - Serie A

Spain - Primera Division

Germany - Bundesliga

France - Ligue 1