႐ုရွားႏုိင္ငံသားေတြ သမၼတသစ္ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ဖို႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာ မဲေပးၾကရေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး သမၼတေဟာင္းနဲ႔ လက္ရွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗလာဒီမီယာ ပူတင္ (Vladimir Putin) အႏိုင္ရမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။