ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္ျခမ္းက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အဓိက႐ုဏ္းေတြေၾကာင့္ ထြက္ေျပး လာတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို လက္မခံတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ကို တုံ႔ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ကို အေမရိကန္ကြန္ဂရက္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္က ျမန္မာ့အေရး ေဆာင္ရြက္တာမွာ ထင္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကရက္အမတ္ ဂ်ိဳးဇက္ ခေရာ္လီ (Joseph Crowley) က ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။