စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုကို လက္ေတြ႔ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ အေျခအေနေတြ ေတြ႔ေနရၿပီ ဆိုၿပီး ဒီကေန႔ (၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။