ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ လုပ္မယ့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ လြတ္လပ္မွ်တမႈနဲ႔ ရလဒ္ကို ၾကည့္ကာ ျမန္မာျပည္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ပိုၿပီး တိုးျမင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ေရာက္ေနတဲ့ အီးယူ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး Andris Piebalgs က ေျပာသလို အစိုးရအေနနဲ႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို တရားမွ်တစြာ က်င္းပႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း စီစဥ္ထားတဲ့အေၾကာင္း  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရြမန္းက ေျပာပါတယ္။