ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ ေရးထိုးထားျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔ ၾကိဳးပမ္းေနတဲ့ KNU ကရင့္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္တဲ့ ဦးမန္းျငိမ္းေမာင္ကုို အင္းစိန္ေထာင္တြင္း တရားရံုးက ေထာင္ဒဏ္ တသက္တကၽြန္း ဒီကေန႔ ခ်လုိက္ပါတယ္။