ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈေတြအေပၚ တန္းတူညီမွ်တဲ့ ခံစားခြင့္ရွိဖို႔သလို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြကို စြန္႔စားၿပီးလုပ္ဖို႔ လိုမယ္လို႔ ထင္ရွားတဲ့ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြက ေထာက္ျပလိုက္ၾကပါတယ္။ မေန႔က ရန္ကုန္မွာ “စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕အလားအလာ” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲတြင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြက အခုလို ေျပာလိုက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း အျပည့္အစံုကို မသင္းသီရိက တင္ျပထားပါတယ္။