Wednesday, November 21, 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တြင္ သတၲဳေၾကာ၊ သတၲဳသိုက္မ်ားခိုေအာင္းေန၊ သတၲဳ အမ်ဳိးအစား ၄၀ ခန္႔ထြက္ရႇိၿပီး ကမာၻ႕ေပၚပင္ေစ်းကြက္၀င္ အမ်ဳိးေပါင္း ၂၀ အထိပါ၀င္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

Ever November | 11/21/2012 08:15:00 PM | Best Blogger Tips
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္တြင္ သတၲဳေၾကာ၊ သတၲဳသိုက္မ်ား ခုိေအာင္းလ်က္ရႇိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ သတၲဳက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမႇ သတင္းရရႇိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၂၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၇၆ ၿမိဳ႕နယ္၌ သတၲဳေၾကာ၊ သတၲဳသိုက္ႏႇင့္ သတၲဳျဖစ္တည္စြဲ၀င္မႈမ်ား ရႇိေနေၾကာင္းႏႇင့္ သတၲဳအမ်ဳိးအစားေပါင္း ၄၀ ခန္႔ထြက္ရႇိၿပီး အမ်ဳိး ၂၀ မႇာ ကမၻာေပၚတြင္ ေစ်းကြက္၀င္ သတၲဳမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သတၲဳႏႇင့္သယံဇာတေရးရာ ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒ ဦးေန၀င္းထြန္းက ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သတၲဳျဖစ္တည္စြဲ၀င္မႈမႇာ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းမဟုတ္သည့္တိုင္ ေျမေအာက္ ေပ ၁၀၀၀ ခန္႔အထိ ျဖစ္တည္တတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္အေနျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေလ့လာသုေတသနျပဳၿပီး သတၲဳသိုက္ပမာဏမ်ားျပား၍ ရာခုိင္ႏႈန္းအမ်ားအျပား စမ္းသပ္ေတြ႕ရႇိပါက သတၲဳရတနာေျမသတ္မႇတ္ စီမံခန္႔ခြဲလ်င္ အက်ဳိးပိုမိုျဖစ္ထြန္းမည္ဟုလည္း သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။
လက္ရႇိတြင္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာေျမကဲ့သို႔ သတၲဳရတနာေျမ သတ္မႇတ္ထားျခင္း မရႇိသည့္အတြက္  သတၲဳလုပ္ကြက္ ေလ်ာက္ထားရာတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏႇင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ စီမံကိန္းမ်ားႏႇင့္ လြတ္ကင္းမႈရႇိ၊ မရႇိ၊ သစ္ေတာ ဧရိယာအတြင္းက်ေရာက္မႈရႇိ၊ မရႇိ၊ ေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏႇင့္ ၿငိစြန္းျခင္းရႇိ၊ မရႇိစိစစ္ၿပီးမႇ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီး၏ ကန္႔ကြက္ရန္မရႇိေၾကာင္း ေထာက္ခံစာရယူလုပ္ကိုင္ရသည္ဟု သိရသည္။
ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့ေပၚပင္ေစ်းကြက္၀င္ သတၲဳအမ်ဳိးေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ထြက္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း သတၲဳစင္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ႏိုင္မႈ အားနည္းေၾကာင္း၊ သတၲဳစင္အျဖစ္ တင္ပို႔ႏိုင္သည္အထိ စနစ္တက် ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီး မႈမရႇိေစရန္ စည္းကမ္းစနစ္မ်ားထားရႇိ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းႏႇင့္ သတၲဳထုတ္လုပ္မႈအတြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးမႈကိုလည္း ျပင္ဆင္ေပးသင့္ေၾကာင္း ဦးေန၀င္းထြန္းက တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
သတၲဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ငန္းရႇင္တစ္ဦးက ''သတၲဳရတနာေျမ မသတ္မႇတ္ႏိုင္ေသးတဲ့အတြက္ အခုသတၲဳစီမံကိန္းေတြမႇာ ေတာင္သူေတြနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္ေနတာရႇိတယ္။  ဥပမာ သတၲဳရတနာေျမသတ္မႇတ္ၿပီး လုပ္ကြက္ခ်ထားတဲ့အခါ  စီမံကိန္း တကယ္ေပးသင့္တဲ့ေနရာဆို ရင္ေတာင္ ေတာင္သူေတြဘ၀မထိခိုက္ေအာင္ ဘယ္လိုေပးေလ်ာ္ လုပ္ကိုင္ရမယ္ဆိုတာမ်ဳိးကအစ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြကို ကာကြယ္ေပးၿပီး လုပ္ကိုင္ရင္ေဒသခံေတြလည္း မထိခိုက္ဘူး၊ ထုတ္လုပ္တဲ့ စီမံကိန္းလည္း ပိုျဖစ္ထြန္းမယ္။ သတၲဳကို တစ္၀က္တစ္ပ်က္ပဲ သန္႔စင္ၿပီးပို႔ေနတာကလည္း မျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူး''ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သတၲဳေၾကာ၊ သတၲဳသိုက္တည္ရႇိသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏႇင့္ ျပည္နယ္မ်ားရႇိ ၿမိဳ႕နယ္ အေရအတြက္

ေဒသ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း သတၲဳေၾကာရႇိၿမိဳ႕နယ္
ကခ်င္ ၁၈ ၁၅
ကယား
ကရင္
ခ်င္း
စစ္ကုိင္း ၃၈ ၂၆
တနသၤာရီ ၁၀ ၁၀
မြန္ ၁၀
ရခုိင္ ၁၇
ရႇမ္း ၅၄ ၃၉
ပဲခူး ၂၈ ၁၁
မေကြး ၂၅ ၁၈
မႏၲေလး ၃၀ ၁၆
ရန္ကုန္ ၄၅
ဧရာ၀တီ ၂၆
EMG
 

No comments:

England - Premier League

Italy - Serie A

Spain - Primera Division

Germany - Bundesliga

France - Ligue 1