Wednesday, May 15, 2013

သို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (တိုင္စာ)

Ever November | 5/15/2013 10:36:00 PM | Best Blogger Tips

သို႕
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဥကၠ႒
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီရုံး
ေနျပည္ေတာ္။
ရက္စြဲ။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ေမလ( ၁၄ )ရက္
အေၾကာင္းအရာ။ ။ေလာင္းကစားဒိုင္အပါအ၀င္လူ(၅)ဦးမွမိမိေနအိမ္ၿခံ၀င္းအတြင္း
၌ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္သူတစ္ဦးအားအေၾကာင္းမဲ့(ရန္ၿငိဳးမရွိဘဲ)ေန
အိမ္ၿခံ၀င္းအတြင္းသို႕အတင္းအဓမၼက်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္၍ရက္စက္
စြာအုတ္ခဲမ်ား၊တုတ္လက္နက္မ်ားျဖင့္၀ိုင္း၀န္းထုႏွက္ရိုက္ႏွက္ျခင္း
ေၾကာင့္ရရွိေသာျပင္းထန္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ေဆးရုံ၌ရက္(၂၀)ေက်ာ္
ေဆး၀ါးကုသၿပီးေနအိမ္သို႕ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာတရားလို
အားအပိုင္ရဲစခန္းမွအမႈဖြင့္အေရးယူေပးျခင္းမရွိသည့္အျပင္ေဆးရုံ
မွဆင္းလာေသာတရားလိုေနအိမ္အတြင္းသို႕အပိုင္ရဲစခန္းစခန္းမွဴး
ဦးတင္ျမင့္ဦးေဆာင္ေသာရဲအင္အား(၂၀)ေက်ာ္ခန္႕ျဖင့္ညအခ်ိန္မ
ေတာ္၀င္ေရာက္စီးနင္းဖမ္းဆီးရန္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကပါသျဖင့္အ
ေရးယူေပးပါရန္တင္ျပတိုင္ၾကားျခင္း။
၁။ ေလးစားအပ္ပါေသာအေမစုရွင့္ -ကၽြန္မေဒၚေအးေအးျမင့္၊အဘ(ဦး
တင္ေအာင္)၊အမွတ္(၇၈၆)၊ဧရာ(၁၇)လမ္း၊ညရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ေန
မွတ္ပံုတင္အမွတ္(၁၂/ဥကမ(ႏုိင္)၁၈၇၅၉၉)ကိုင္ေဆာင္သူမွေလးစားစြာျဖင့္တိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။
၂။ ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းမွာ၂၈.၃.၂၀၁၃ရက္ေန႕ည(၇း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ကၽြန္မ၏အစ္ကို
အရင္းျဖစ္သူဦးလႈိင္မင္းသည္အထက္ပါလိပ္စာေနအိမ္၌မိသားစုႏွင့္အတူရွိေနစဥ္အိမ္ျခံ၀င္းအတြင္းသို႕ေလာင္းကစားဒိုင္စည္သူ၀င္းေနာင္ပါ(၅)ဦးတို႕မွကၽြန္မ၏အကိုဦးလႈိင္မင္းအားအုတ္ခဲမ်ား၊သစ္သားတုတ္မ်ားျဖင့္အေၾကာင္းမဲ့ရက္စက္စြာ၀ိုင္း၀န္းထုႏွက္ရိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကပါသည္
၃။ ေလာင္းကစာဒိုင္စည္သူ၀င္းေနာင္ပါ(၅)ဦးတို႕၏အေၾကာင္းမဲ့(ရန္ၿငိဳးမရွိ)၀ိုင္း၀န္း
ထုႏွက္ရိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ကၽြန္မ၏အကိုဦးလႈိင္မင္း၏၀ဲဘက္မ်က္ခံုး၊ယာဘက္မ်က္ခံုး၊၀ဲဘက္မ်က္လံုး၊ညာဘက္လက္၊ခါးႏွင့္ခႏၶာကိုယ္တေလွ်ာက္ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရရွိခဲ့သ
ျဖင့္လူနာအားေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရံုႀကီးသို႕(၂၈.၃.၂၀၁၃)ရက္မွ(၂၂.၄.၂၀၁၃)ရက္
ေန႕ထိေဆးကုသခဲ့ရပါသည္။
ဦးလႈိင္မင္း၏ရရွိဒဏ္ရာရဓါတ္ပုံႏွင့္ဆရာ၀န္ေဆးစာအားသက္ေသခံ(က)အျဖစ္
ပူးတြဲတင္ျပအပ္ပါသည္။
၄။ အထက္ပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပက္သက္၍ကၽြန္မ၏အကိုအရင္းျဖစ္သူဦးလႈိင္မင္း၏ကိုယ္
စားကၽြန္မေဒၚေအးေအးျမင့္မွေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ေ၀ဘာဂီရဲစခန္းသို႕အမႈဖြင့္တိုင္
ၾကားခဲ့ပါသည္။အဆိုပါရဲစခန္းမွစခန္းမွဴးဦးတင္ျမင့္ႏွင့္ဒုရဲအုပ္ဇင္မင္းထြန္းဆိုသူမွကၽြန္မအားျပန္လည္ေျပာၾကားရာတြင္ယခုအမႈ႕က်ဴးလြန္သူေလာင္းကစားဒုိင္မ်ားမွာ၎တို႕ႏွင့္အသိမိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ေန၍ခင္ဗ်ားတို႕ေက်နပ္သည္အထိေတာင္းပန္ခိုင္းမယ္၊ေလ်ာ္
ေၾကးလည္းေတာင္းေပးမယ္၊ခံ၀န္ကတိလည္းလုပ္ေပးမယ္အဲဒိအျပင္ဘာတစ္ခုမွလုပ္မေပးႏုိင္ဘူးဟုအႀကိမ္ႀကိမ္ျငင္းဆန္ခဲ့ပါေသာေၾကာင့္ကၽြန္မအေနျဖင့္ေျမာက္ဥကၠလာပရဲစခန္း(၉)သို႕အႀကိမ္ႀကိမ္သြားေရာက္၍ခက္ခက္ခဲခဲႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕လူႀကီးမ်ား၏တားဆီးေနသည့္ၾကားမွေနာက္ဆံုး၌အမႈ႕ဖြင့္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။
အမႈ႕ဖြင့္မိတၱဴတိုင္ၾကားစာအားသက္ေသခံ(ခ)အျဖစ္ပူးတြဲတင္ျပအပ္ပါသည္။
၅။ ေနာက္ဆက္တြဲအားျဖင့္ျပစ္မႈ႕က်ဴးလြန္သူေလာင္းကစားဒိုင္မ်ားအားအမႈ႕ဖြင့္အ
ေရးယူမေပးဘဲ တာ၀န္မဲ့စြာျဖင့္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ေ၀ဘာဂီရဲစခန္းမွဴးဦးတင္ျမင့္ ေခါင္း ေဆာင္ေသာရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အေယာက္(၂၀)ေက်ာ္တို႕သည္(၇.၅.၂၀၁၃)ရက္ေန႕ည (၁၁း၀၀)နာရီခန္႕တြင္ကၽြန္မ၏အကိုဦးလႈိင္မင္း၏ေနအိမ္အတြင္းသို႕ေဆးရုံမွျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေသာတရားလိုအားတရားခံအျဖစ္ဖန္တီးျပဳလုပ္ ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အတင္းအဓမၼ၀င္ေရာက္စီးနင္းေမႊေႏွာက္ရွာေဖြခဲ့ၾကသည့္အျပင္၎စခန္းမွဴး၏ႏုတ္မွ လည္းအဲဒိေကာင္ေတြကလည္းကြာလုပ္ရင္လည္းကိစၥတုံးေအာင္လုပ္ပစ္လိုက္္တာမ
ဟုတ္ဘူးဟုလည္းကၽြန္မ၏အစ္ကိုအားရည္ညြန္း၍ေျပာဆိုခဲ့ၾကျပန္ပါသည္။
၆။ ထိုကဲ့သို႕ေ၀ဘာဂီရဲစခန္းမွဴးဦးတင္ျမင့္ႏွင့္ရဲအေယာက္(၂၀)ေက်ာ္တို႕၏
တရားလိုအားတရားခံအျဖစ္ဖန္တီး၍ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုနစ္နာသူဦးလႈိင္မင္း၏ကိုယ္စားညီမအရင္းျဖစ္သူကၽြန္မေဒၚေအးေအးျမင့္မွ(ရ.ယ.က)အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား
ေမးျမန္းစံုစမ္းရာ၊ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွကၽြန္မအားျပန္လည္ေျပာၾကားရာတြင္နင္တို႕ကစခန္းမွဴးစကားကိုနားမေထာင္ဘဲသူ႕လူေတြကိုအမႈဖြင့္လို႕အဲဒီလိုအလုပ္ခံရတာေပါ့
ေရာ့ဒီမွာစခန္းမွဴးကေတာ့နင့္အကိုကို၀ရမ္းမထုတ္ဘူးငါကသူ႕ကိုယ္စားစာထုတ္တယ္မေက်နပ္ရင္ၾကိဳက္တဲ့ေနရာသြားတိုင္ဟုေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ေ၀ဘာဂီစခန္းမွဴးကိုယ္စားရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွဦးလႈိင္မင္းအားဆင့္ေခၚစာ
ႏွင့္ေ၀ဘာဂီရဲစခန္းမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားေနအိမ္အတြင္းသို႕အတင္းအဓမၼစီးနင္း၀င္ေရာက္ေသာဓါတ္ပံုတို႕အားသက္ေသခံ(ဂ)အျဖစ္ပူးတြဲတင္ျပအပ္ပါသည္။
၇။ သို႕ပါ၍အထက္ပါအမႈ႕ျဖစ္စဥ္တြင္က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္တာ၀န္ရွိပါလ်က္တာ၀န္မဲ့
အႏိုင့္အထက္ျပဳက်င့္သူမ်ားအားအေရးယူေပးပါရန္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ဌာနဆိုင္
ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊၀န္ႀကီးမ်ား၊ဗဟို၊တိုင္း၊ခရိုင္ႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ရွိလူႀကီးမ်ားအားေလးစားစြာျဖင့္ျဖစ္စဥ္အမွန္အားတိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင့္တိုင္ၾကားသူ
ေဒၚေအးေအးျမင့္
၁၂/ဥကမ(ႏိုင္)၁၈၇၅၉၉
အမွတ္(၇၈၆)၊ဧရာ(၁၇)လမ္း၊
ည-ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ျဖန္႕ေ၀တိုင္ၾကားျခင္း
၁။ ဦးသိန္းစိန္
သမၼတ၊ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၊ေနျပည္ေတာ္
၂။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို
(ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး)၊ေနျပည္ေတာ္။
၃။ ဥကၠ႒သူရဦးေအာင္ကို
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ေရးႏွင့္ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီရုံး၊ေနျပည္ေတာ္။
၄။ ဦးသိန္းညြန္႕၊လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
၅။ ရဲခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕)
ေနျပည္ေတာ္။
၆။ ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
၇။ ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး(အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္)
အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး။
Ref.
Laypyay Chitthu

moethihaaung blog

No comments:

England - Premier League

Italy - Serie A

Spain - Primera Division

Germany - Bundesliga

France - Ligue 1