Tuesday, June 11, 2013

ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ဦးဇင္ဝိုင္းမွ ႐ုပ္ရွင္ ေလာကသားမ်ားကို ေတာင္းပန္ျခင္း

Ever November | 6/11/2013 11:34:00 AM | Best Blogger Tips

ဇြန္၆ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ရာထူးက ေနက်န္းမာေရးအေျခအေနအရ ႏႈတ္ထြက္
သြားခဲ့တဲ့ ဦးဇင္ဝိုင္း႐ုပ္ရွင္ ႏွင့္   ဗီဒီယိုေလာကသားမ်ားကို ေတာင္းပန္ျခင္းစာလႊာကို ျမန္မာႏိုင္ ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးက ဇြန္၈ရက္ ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးခဲ့သည္။

 ၁။   ကြၽန္ေတာ္ဦးဇင္ဝိုင္းသည္ ႐ုပ္ ရွင္ေလာကသို႔ အသက္၁၄ႏွစ္အရြယ္ ကပင္ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္သမား အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခ့ဲသူျဖစ္ပါသည္။
  ၂။  အေႏွာင့္အဖြဲ႕ကင္းေသာ မိမိ ၾကမၼာမိမိတို႔ဖန္တီးႏိုင္ေသာ လြတ္ လပ္ေသာ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးေပၚ ထြက္လာေရးအတြက္၊ ႐ုပ္ရွင္အေရး တက္ၾ   ၃။ ဤကာလမ်ားအတြင္း ကြၽန္ ေတာ္တြင္ရွိသမွ်ေသာ၊ အခ်ိန္၊လုပ္ သား၊ အႀကံÓဏ္ဟူသမွ်ကို ႐ုပ္ရွင္ ေလာကႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအ တြက္ အစြမ္းကုန္ေပးဆပ္ခဲ့ပါသည္။
   ၄။ ႐ုပ္ရွင္အေရးတက္ၾကြခဲ့ရ ေသာ ကာလမွအစျပဳ၍ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ကြၽန္ ေတာ္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ တစတစယိုယြင္းလာခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ ငံျခားေလ့လာေရးခရီးမွ အျပန္အစာ အိမ္ေသြးယိုစီးမႈအတြက္ ပထမအ ႀကိမ္၃ရက္၊ႅုတိယအႀကိမ္၅ရက္ သုခ ကမၻာေဆး႐ုံတြင္ တက္ေရာက္ကုသခဲ့ ရပါသည္။
   ၅။ ထို႔ျပင္ ၈၈အေရးေတာ္ပုံကာလ  က စစ္ေၾကာေရးစခန္း၌ ခါအားစစ္ ဖိနပ္ျဖင့္ ေဆာင့္ကန္ခံခဲ့ရ၍ ရရွိခဲ့ ေသာ ဝဲလက္ဘက္ေမာင္းႏွင့္ ေသ ရာပါခါးအာ႐ုံေၾကာညႇပ္ေနသည့္ ေဝႅနာမွာလည္း ဤလပိုင္းအတြင္း ပိုမိုဆုိးဝါးလာခဲ့ပါသည္။
  ၆။  ယခုအခါတြင္ ဤအာ႐ုံေၾကာ ညႇပ္ေဝဒနာေၾကာင့္၊ အာ႐ုံစုစည္း၍ မရျခင္း၊ အေၾကာင္းမဲ့ဟန္ခ်က္မထိမ္း ႏိုင္ဘဲ လဲၿပိဳက်ျခင္း၊ဆီးသြားျခင္း မဟုတ္ပါဘဲႏွင့္ ဆီးမ်ားအလိုလို စိမ့္ ယိုထြက္က်ျခင္း၊ ကိုင္ကြယ္ထား ေသာ ပစၥည္းမ်ားလြတ္က်ျခင္းစသည္ တို႔ကို ႀကဳံေတြ႕ခံစားလာရပါသည္ခင္ ဗ်ာ။
   ၇။ ဤခံစားေနရေသာ ေဝဒနာ မ်ားၾကားမွာ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးဥ ကၠ႒ဟူေသာ အလြန္ႀကီးမားေလးလံ ေသာ တာဝန္တို ဆက္လက္ထမ္း ေဆာင္ရန္မွာ မည္သို႔မွ်မျဖစ္ႏိုင္ပါ ခင္ဗ်ာ။
   ၈။ သို႔ပါ၍ (၆-၆-၂ဝ၁၃)ရက္ေန႔ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အေရးေပၚအမႈ ေဆာင္အစည္းအေဝး၌ နာယကႀကီး  မ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ ဥကၠ႒တာဝန္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳပါရန္ တရားဝင္စာ တင္ျပ၍ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္ ခင္ဗ်ာ။
   ၉။ ကြၽန္ေတာ္အား ယုံၾကည္ကိုးစား စြာ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၾကေသာ ႐ုပ္ ရွင္ေလာကသားမ်ားကိုလည္း သက္ တမ္းကာလၿပီးဆုံးသည္အထိ ကြၽန္ ေတာ့္အေနျဖင့္ တာဝန္ေက်စြာေပး ဆပ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အလြန္တရာမွ ရွက္ရြံ႕ဝမ္းနည္းေၾက ကြဲစြာ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။
   ၁၀။ ကြၽန္ေတာ့္အားေလာကသား မ်ားမွ တာဝန္ေပးအပ္ထားစဥ္ကာ လအတြင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ေလာကျမင့္မား တိုးတက္လာေရးအတြက္ တက္ၾကြ စြာ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ နာယကႀကီးမ်ား၊ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ေကာ္မတီအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားအားလုံးကို လည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္းႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔တည္ ေဆာက္လိုေသာ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ေခတ္သစ္႐ုပ္ရွင္ေလာကႀကီးေပၚ ထြန္းလာရန္ မဆုတ္မႏွစ္ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းေပးၾကပါရန္လည္း ဤေနရာ မွ ေလးစားစြာ တိုက္တြန္းအပ္ပါ သည္။
   ၁၁။ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဥကၠ႒တာ ဝန္မွ အနားယူခဲ့ေသာ္လည္း၊ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုုးေသာ၊ ႐ုပ္ရွင္ ေလာကႀကီးတိုးတက္ျမင့္မားေရး အတြက္၊ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားတစ္ဦး ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီကိုယ္စြမ္း၊ဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကတိျပဳအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။

ခ်စ္ခင္ေလးစြာျဖင့္
ဇင္ဝိုင္း
႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္


Popular Journal

No comments:

England - Premier League

Italy - Serie A

Spain - Primera Division

Germany - Bundesliga

France - Ligue 1