Wednesday, June 5, 2013

ျမစ္ဆံု ဆက္လုပ္ရန္ CPI ႀကိဳးပမ္းေနဟု ကခ်င္ကြန္ယက္အဖြဲ႔ေျပာ

Ever November | 6/05/2013 10:46:00 AM | Best Blogger Tips

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းအား ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပုိေရးရွင္း CPI က စုိင္းျပင္းေနသည္ဟု ကခ်င္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကြန္ယက္အဖြဲ႔ KDNG က ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

CPI ကုမၸဏီက ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္ တုိက္႐ုိက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ အႀကီးစား ေရကာတာ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ ICOLD မွ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ KDNG က သံုးသပ္ ေျပာဆိုလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ICOLD အဖြဲ႔က ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း သံုးသပ္တာကုိ တုိက္႐ုိက္ပါဝင္မႈ မရွိဘူး ဆုိတာ ထုတ္ျပန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ CPI က သူတုိ႔ ျမစ္ဆံုမွာ ေလ့လာမႈလုပ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့တာေတာ့ မွန္တယ္ဆုိတာကုိ ထုတ္ျပန္ထားတယ္” ဟု KDNG ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ မဆုိင္းမုိင္က ေျပာသည္။

ICOLD ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု ေရကာတာ တည္ေဆာက္ သူေတြဟာ သူတို႔ လုပ္ငန္းေတြကို လာေရာက္အကဲျဖတ္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာက ေရကာတာႀကီးေတြ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈေရးရာ သဘာရင့္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကို တိုက္႐ိုက္ ေမတၱာရပ္ခံထားသည္” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

CPI မွ ျမစ္ဆံုေရကာတာ အေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဆုိထားေၾကာင္း KDNG က ဆုိသည္။

ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းသည္ လံုးဝ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ရွိသည့္အျပင္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ အတြက္ ICOLD က ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ အအေစာပုိင္းက တ႐ုတ္သတင္းဌာန တခုတြင္ CPI က ေျပာဆိုသည္ဟု KDNG က ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္း ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းကုိ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ျမန္မာ အစုိးရႏွင့္ CPI အႀကိမ္ႀကိမ္
ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျပည္သူလူထုဆႏၵအရ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္း ဆုိင္းငံ့ထားမႈကုိ CPI က စီမံကိန္းအတြက္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရက ဆုိင္းငံ့ ထားမႈအေပၚ “မထီမဲ့ျမင္ လုပ္တာပဲ” ဟု မဆုိင္းမုိင္က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းအတြင္း စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ဝန္ထမ္းမ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံ ရြာသားမ်ားကုိလည္း ၎တုိ႔၏
ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္ခြင့္ မျပဳေသးသည့္အျပင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ စီတာပူ ရပ္ကြက္တြင္ ဖြင့္ထားေသာ CPI ႐ုံးကို လည္း ႐ုပ္သိမ္းျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက သံသယ ဝင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံမွ သေဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ တျခားႏုိင္ငံမ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီး မလံုမေလာက္ျဖစ္ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာရေၾကာင္း မဆုိင္းမုိင္က ေျပာသည္။

“ဆႏၵျပမႈ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းက အစုိးရက ကုိယ့္ႏုိင္ငံက ထြက္ရွိတဲ့ ဓါတ္ေငြ႔ေတြ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေတြကုိ ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွာ မသံုးဘဲ တျခားႏုိင္ငံကုိ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်လုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ေရႊလီဓါတ္တုိင္ပ်က္လို႔၊ မုိးမရြာလို႔ ေရအား မေလာက္လုိ႔ ဆုိတဲ့ဟာက လံုးဝ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ ICOLD အဖြဲ႔သည္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၉ဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္မ်ား၊ အတုိင္ပင္ခံ လုပ္ငန္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္မ်ား၊ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္ဟု ICOLD ၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ICOLD သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ မထိခုိက္ေစဘဲ ဆည္မ်ားအား ေဘးကင္းစြာ၊ စီးပြါးေရးအရ တြက္ေခ်ကုိက္စြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ား၊ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ
ေလ့လာ အကူအညီေပးမွႈမ်ားျဖင့္ ဆည္ႀကီးမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္း၊
ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးတြင္ ကူညီရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိအဖြဲ႔သည္ CPI ကုမၸဏီႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈ ရွိၿပီး လက္ရွိ ဥကၠ႒မွာ Dr Jinsheng Jia ျဖစ္ၿပီး သူသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အႀကီးစားေရကာတာ စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္ CHINCOLD ၏ ဒု-ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူ ထားသည္ ဟု သိရသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ICOLD အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေရးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ထားသည္။


moethihaaung blog

No comments:

England - Premier League

Italy - Serie A

Spain - Primera Division

Germany - Bundesliga

France - Ligue 1