Wednesday, February 15, 2012

စစ္တပ္လႊမ္းမိုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြး

November | 2/15/2012 09:51:00 PM | Best Blogger Tips
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအၾကား နားလည္မႈ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္၍ ျပည္သူ၏ ယုံၾကည္ အားထားမႈ ရယူႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေဆြးေႏြး ေတာင္းဆိ ုၾကေၾကာင္း သိရသည္။

                                                                                                         
စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေနျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲ၍ ျပည္ပရန္ ကာကြယ္ေရး အတြက္သာ ဦး တည္ေရး၊ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္မေတာ္သုံးရပ္ စလုံးကို တေျပးညီ က်စ္လ်စ္ေခတ္မီေရး စသည္တို႔ကုိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္  ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ က ေျပာသည္။
“အရပ္ဘက္ဌာနေတြရဲ႕ အႀကီးအကဲေတြ အားလုံးကို စစ္တပ္က အၿငိမ္းစားေတြ ခန္႔ထားတာ ရပ္တန္႔ေပးဖို႔၊ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ အရပ္ဘက္ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕တက္လမ္းေတြကို ပိတ္ပင္ရာ ေရာက္ေတာ့ စစ္တပ္အေပၚမွာ အျမင္မၾကည္မႈေတြ ျဖစ္ေနတာေတြ ကို ေျပေပ်ာက္သြားေစခ်င္တဲ့ အတြက္ပါ”ဟု ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ က ဆိုသည္။
မလႊဲ မေရွာင္သာ ခန္႔ထားရမည္ဆိုပါက ရဲ ဌာနကဲ့သို႔ ေနရာမ်ဳိး၌ စစ္ယူနီေဖာင္းျဖင့္သာ ခန္႔ထားေရး စသည့္ စစ္တပ္၏ အခန္း က႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။
ျပည္ပေရာက္ ဗိုလ္မႉးေဟာင္း စိုင္းသိန္း၀င္းက“ေရတပ္ သေဘာၤက်င္းမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့အင္ဂ်င္နီယာကို ကုန္းေပၚက စက္႐ုံမွာ ခန္႔ထားေတာ့ သေဘာသဘာ၀ လုံး၀ကြာေနတဲ့ အတြက္ အဆင္မေျပမႈေတြနဲ႔ ႀကဳံရတယ္”ဟု ဆိုသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညႊန္႔ကလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ဦးတည္ေနၿပီျဖစ္၍ ျပည္သူ၏ အခြန္ေငြမ်ားျဖင့္ သုံးစြဲရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ ယုံၾကည္အားထားရသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။
“တပ္မေတာ္သည္ အမိ၊ တပ္မေတာ္သည္ အဘ ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ေနရာမွာ ျပည္သူ သည္သာ အမိ၊ ျပည္သူသည္သာ အဘ ဆိုတဲ့စ ကားရပ္ကို အစားထိုး ေျပာင္းေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္”ဟု ဦးသိန္းညႊန္႔ က ေျပာသည္။
ကေလး စစ္သား စုေဆာင္းမႈ ပေပ်ာက္ေရး အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္သား မိသားစုမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး ကိစၥကိုလည္း ျမွင့္တင္
ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္ဟု ဦးသိန္းညႊန္႔ က ဆိုသည္။
“စီးပြားေရးေကာင္းမွ တပ္မေတာ္အင္အားရွိမယ္၊ စီးပြားေရးေကာင္းဖို႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရမယ္၊ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္ေနရတဲ့အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးေနရတာပါ”ဟုလည္း ၎ကေျပာ သည္။
စစ္တပ္အရာရွိမ်ား ဦးစီးေသာ စီပြားေရး ဦးပိုင္ကုမၸဏီ လီမီတက္ ႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔အၾကား မည္သို႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈ ရွိ သည္ကိုလည္း ျပည္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ေျပာသည္။
အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဗညားေအာင္မိုး ကလည္း စစ္တပ္က ျပည္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို အဓမၼသိမ္းယူျခင္းမ်ား ႏိုင္ငံတ၀န္း ျဖစ္ေပၚေနမႈ၊ စစ္တပ္ပိုင္ ေျမ၌သာ တပ္ရိကၡာ စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရး လုပ္ရန္၊ လယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရရန္ႏွင့္အကာအကြယ္ေပးရန္မ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။
စစ္တပ္လက္ေအာက္၌ စစ္တကၠသိုလ္ အျပင္ တပ္မေတာ္နည္းပညာ တကၠသိုလ္၊ ေဆး တကၠသိုလ္၊ ေဆးဘက္ ပညာသင္ တကၠသိုလ္ စသည္ျဖင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ား သီးသန္႔ထားရွိျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား အ ယူ အဆမ်ား လြဲမွားႏိုင္သည့္အတြက္ အရပ္ဘက္ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားမ်ားကို တပ္မေတာ္၏ပညာရွင္အပိုင္း၌ ေနရာေပးထားျခင္း မ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
“ဒီလိုမ်ဳိး သီးသန္႔ တကၠသိုလ္ေတြေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရး အျမင္မၾကည္မႈရွိတာေတြ ေျပေပ်ာက္သြားဖို႔ရယ္၊ ဒီ တကၠသိုလ္ ေတြ ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ရင္ စစ္တပ္ရဲ႕ အသုံးစရိတ္ေတြလည္း ေလ်ာ့က်သြားမွာပါ”ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္ က ဆိုသည္။
တပ္မေတာ္အား ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္အျဖစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုံႏွင့္ပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းေရး ကိစၥကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္ က ေျပာသည္။
တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေဌးႏိုင္ႏွင့္ ဗိုလ္မႉးႀကီး တင့္ဆန္းတို႔ က တပ္မေတာ္ အင္အားရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ ရွင္းလင္းၿပီး အရပ္ဘက္ဌာနမ်ားတြင္လည္း တာ၀န္ ထမ္း ေဆာင္ရန္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားမ်ားအား စနစ္တက်ေလ့က်င့္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို ျပန္လည္ေခ်ပ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။
စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒီမိုကရက္တစ္ အတိုက္အခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ(ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) ကိုယ္စားလွယ္က ႏွစ္သက္မႈမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား က ေျပာသည္။
လက္ရွိ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)အင္အားသည္ ၃ သိန္း ၀န္းက်င္ ရွိေၾကာင္း စစ္ဘက္ အသိုင္းအ၀န္းက ေျပာ ဆိုထားၿပီး စစ္တပ္ အသုံး စရိတ္ကို လာမည့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ တႏုိင္ငံလုံး စရိတ္၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး လ်ာထားေၾကာင္း အစိုးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
From ဧရာ၀တီ

No comments:

England - Premier League

Italy - Serie A

Spain - Primera Division

Germany - Bundesliga

France - Ligue 1