Saturday, December 8, 2012

စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၅၅) သင္တန္း ဆင္းပဲြ အခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဴပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိုင္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း

Ever November | 12/08/2012 03:18:00 PM | Best Blogger Tips
ရဲေဘာ္တို႔
ဒီေန႔ဟာ စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၅၅) သင္တန္း ဆင္းတဲ့ေန႔ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ေျပာၾကား လိုတယ္။ အမိ စစ္တကၠသိုလ္မွာ စာေပပညာ၊ စစ္ပညာေတြကို ေလ့လာ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕ အသီးသီးမွာ ေခါင္းေဆာင္ ငယ္မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္လို႔ ရဲေဘာ္တုိ႔ အတြက္ ဘဝမွာ မွတ္တိုင္ ထူတဲ့ေန႔ တစ္ေန႔ ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ အတြက္ ခြန္အား သစ္ေတြ တိုးပြား ေစတဲ့ ထူးျခား ေလးနက္ေသာ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကား လိုတယ္။

ရဲေဘာ္တို႔
တပ္မေတာ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ငယ္ မ်ားအျဖစ္ စတင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ၾကရမယ့္ ရဲေဘာ္တို႔ကို တပ္မေတာ္ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အစဥ္အလာ ေတြနဲ႔ သိသင့္ သိထိုက္တာ ေတြကို အေလး အနက္ မွာၾကား သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ တို႔တပ္မေတာ္ဟာ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ အတူ ယွဥ္တြဲ ေပၚေပါက္လာ ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ ျဖစ္တယ္။ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (BIA) အျဖစ္ တို႔တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ စတင္ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ၾကၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရး ေတြကေန လြတ္လပ္ေရး ရသည္ အထိ ျပည္သူကို ဦးေဆာင္ လက္တြဲ တိုက္ပြဲဝင္ ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ ျဖစ္တယ္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ ႏိုင္ငံ ခ်စ္စိတ္ကို အေျခခံၿပီး မြန္ျမတ္တဲ့ စိတ္ထား ေတြနဲ႔ ျပည္သူၾကားက ေပါက္ဖြားလာ ခဲ့တဲ့ တို႔တပ္မေတာ္ဟာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးသည္မွ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ္ အေရးႀကဳံတိုင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပ အႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္ကို တိုက္ဖ်က္ ေခ်မႈန္းရင္း ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူေတြ အတြက္ မားမား မတ္မတ္ ရပ္တည္ ကာကြယ္ေပး ခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာ ေကာင္းေတြနဲ႔ ျပည့္ဝ ေနတဲ့ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္။ တို႔တပ္မေတာ္ဟာ မ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္၊ စည္းကမ္း ေကာင္းေသာ တပ္မေတာ္၊ သစၥာရွိေသာ တပ္မေတာ္၊ စည္းလုံး ညီၫႊတ္ေသာ တပ္မေတာ္ စသည့္ အစဥ္အလာ မ်ားနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ တပ္မေတာ္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ရဲေဘာ္တို႔ အေနနဲ႔ တို႔တပ္မေတာ္ရဲ႕ အစဥ္အလာ ေကာင္းေတြက္ို သိရွိေအာင္ ေလ့လာၿပီး အသက္နဲ႔လဲ ေစာင့္ထိန္း သြားၾကဖို႔ မွာၾကား လိုတယ္။
ရဲေဘာ္တို႔
မၾကာမီ အခ်ိန္မွာပဲ ရဲေဘာ္တု႔ိဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕ အသီးသီးကို ေခါင္းေဆာင္ ငယ္မ်ား အျဖစ္ ေရာက္ရွိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သင္တန္း တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ ၿပီးေျမာက္ ခဲ့လို႔ ေခါင္းေဆာင္ငယ္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ မိမိေရာက္ရွိ တာဝန္ယူ ရတဲ့ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕ေတြမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ မႈေတြ၊ မွန္ကန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေတြနဲ႔ မိမိ တာဝန္ယူ ရတဲ့ စစ္သည္ေတြက မိမိကို သူတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံ လာေအာင္ အလုပ္နဲ႔ ျပၿပီး ကြပ္ကဲ ေခါင္းေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ မိမိတပ္ဖြဲဲ႕ကို ေခါင္းေဆာင္မႈ ရေအာင္ အတင္းအက်ပ္ လုပ္ယူရင္ အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာၿပီး အခ်ိန္တို အတြင္း မိမိ ေခါင္းေဆာင္မႈ က်ဆင္း သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ရင္း ေစတနာ မွန္ကန္စြာနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ အဂၤါရပ္ (၁၆) ရပ္ နဲ႔အညီ ျပဳမူ က်င့္ႀကံၿပီး ကြပ္ကဲ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။
တစ္ခ်ိ္န္ခ်ိန္မွာ အဆင့္ဆင့္ေသာ တာဝန္ေတြကို ပုခုံးေျပာင္း ထမ္းေဆာင္ ၾကရမယ့္ ရဲေဘာ္တို႔ဟာ ကိုယ္္က်င့္ တရား အထူး ေကာင္းမြန္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ကိုယ္က်င့္ တရား ေကာင္းမြန္ေရး အတြက္ ရဲေဘာ္ တို႔ကို ငယ္စဥ္ ေက်ာင္းေနပညာ သင္ခ်ိန္က စလို႔ အမိ စစ္တကၠသိုလ္ အထိ မိဘဆရာ မ်ားက ေကာင္းစြာ သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပး ခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္က်င့္ တရား ေကာင္းတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ဟာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔နဲ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ေတြကို ေလးစား လိုက္နာတယ္။ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ အဆုံးအမ ေတြနဲ႔အညီ ေနထိုင္တယ္၊ မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထား သလို သူတစ္ပါး ကိုလည္း အေလးထားတယ္။ ဣေျႏၵ သိကၡာ ႐ွိ႐ွိ တည္ၾကည္စြာ ေနထိုင္ျပဳမူ တတ္တယ္။ လိုခ်င္ မက္ေမာတဲ့ ေလာဘနည္းၿပီး ေရာင့္ရဲမႈ ႐ွိတယ္။ ဒီလို ေကာင္းမြန္တဲ့ ကိုယ္က်င့္ တရားႏွင့္ အညီ လက္ေအာက္ငယ္သား ေတြကိုလည္း မွန္ကန္စြာ လမ္းျပ ဦးေဆာင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဲေဘာ္တို႔ဟာ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္မွာ ကိုယ္က်င့္ တရားအထူး ေကာင္းမြန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းေတြ ျဖစ္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကို မိမိ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ ေနထိုင္သြား ၾကဖို႔ တိုက္တြန္း မွာၾကား လိုတယ္။
ရဲေဘာ္တို႔
စစ္စည္းကမ္းဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေက်ာ႐ိုး မ႑ိဳင္ ျဖစ္သလို တပ္မေတာ္ရဲ႕ အသက္ ၀ိညာဥ္လည္း ျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္သား အားလံုးဟာ တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္ ထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြ၊ အမိန္႔ေတြ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေတြကို တိက်စြာ လိုက္နာ က်ရမယ္။ စစ္သည္ ေတြကို ဦးေဆာင္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္ငယ္ေတြ အေနနဲ႔ စည္းကမ္း အရာမွာ ပိုၿပီး စံနမူနာျပ ျဖစ္ၾကရမယ္။ တို႔တပ္မေတာ္ဟာ တပ္မေတာ္ စည္းကမ္း ဥပေဒေတြ၊ စစ္ေျမျပင္ စည္းကမ္း ေတြနဲ႔ နယ္ဘက္ ဆိုင္ရာ စည္းကမ္း ဥပေဒေတြကို စံနမူနာျပ ေလးစား လိုက္နာၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္သား အားလံုး လိုက္နာရန္ တိုက္တြန္း ထားတဲ့ စစ္သည္ေတာ္ က်င့္၀တ္ (၆၀)ကို ခါး၀တ္ ပုဆိုးကဲ့သို႔ ၿမဲၿမံစြာ လိုက္နာ သြားၾကဖို႔ မွာၾကား လိုတယ္။
ရဲေဘာ္တို႔ အေနနဲ႔ မိမိကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ အေပၚ စည္းကမ္း ေကာင္းမြန္မႈနဲ႔ အမိန္႔ နာခံ တတ္မႈကို အေျခခံၿပီး စိတ္ေကာင္း ေစတနာ မွန္ကန္စြာျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားၾက ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ရဲေဘာ္ တို႔ဟာ အသက္အ႐ြယ္ အားျဖင့္ ငယ္႐ြယ္ ၾကေသာ္လည္း မိမိထက္ အသက္ အ႐ြယ္နဲ႔ အေတြ႕ အႀကံဳပါ ႀကီးမား သည့္ အၾကပ္၊ အၾကပ္ႀကီး မ်ားကို ဦးေဆာင္ၾက ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလို ေဆာင္႐ြက္တဲ့ ေနရာမွာ ရဲေဘာ္ တို႔ဟာ ရင့္က်က္ တည္ၿငိမ္ေနဖို႔ အထူး လိုအပ္တယ္။ ကိုယ္ခ်င္း စာနာစိတ္၊ မိမိလုပ္ငန္း တာ၀န္အေပၚ ဂုဏ္ယူ လိုစိတ္၊ စံနမူနာျပ စည္းကမ္း လိုက္နာမႈ၊ လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္မႈ စတဲ့ အရည္အခ်င္း မ်ားဟာ ရင့္က်က္ တည္ၿငိမ္ေစတဲ့ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းေတြ ျဖစ္လို႔ ရဲေဘာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ အေလးထား ျဖည့္ ဆည္းၿပီး တည္ၿငိမ္ ရင့္က်က္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမယ္။ စစ္သည္ေတြကို တာ၀န္ ေပးအပ္ရာ မွာလည္း သူတို႔ ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ တာ၀န္ေတြကို သေဘာေပါက္ နားလည္ေအာင္ ႐ွင္းလင္း ျပသၿပီး မွ်မွ်တတႏွင့္ တပ္မွဴးေကာင္းစိတ္၊ ဖခင္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တပ္ကို တည္ၿငိမ္ ရင့္က်က္စြာ ဦးေဆာင္ ကြပ္ကဲ ၾကရမွာ ျဖစ္ တယ္။
ရဲေဘာ္တို႔
ေခါင္းေဆာင္ငယ္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ရဲေဘာ္တို႔ဟာ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္ စိတ္နဲ႔အတူ ဆႏၵေတြကို ေ႐ွ႕တန္း တင္ လြန္းရင္ မမွားသင့္ တာေတြ မွားတတ္တယ္ ဆိုတာကို အထူး သတိျပဳ ဖို႔ လိုတယ္။ ဆႏၵကို ဦးစား မေပးဘဲ လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ မွန္ကန္စြာ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခား ၾကရမယ္။
လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရာ မွာလည္း အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ အရပ္ရပ္ကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးမွ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ ေခါင္းေဆာင္ လုပ္သူရဲ႕ မူ၀ါဒ၊ လိုလားခ်က္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မဲ့ လက္ေအာက္က ေသခ်ာ သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ျဖည့္ဆည္း ေပးရမွာ ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပး ျခင္း၊ ဦးေဆာင္ လမ္းညြန္မႈ ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ တာ၀န္ေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾက ရမွာ ျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္သား ေတြဟာ ၂၄ နာရီ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ၾကသူေတြ ျဖစ္ေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ရသင့္ ရထိုက္တဲ့ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိမႈေတြ၊ ခြင့္ ခံစားမႈေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ အနားယူ ခ်ိန္ေတြ၊ အားကစားနဲ႔ ေပ်ာ္ရြင္ခ်ိန္ေတြ မွ်တစြာ ရရွိခံစား ႏိုင္ေအာင္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။
ရဲေဘာ္တို႔ အေနနဲ႔ စြမ္းရည္ သံုးရပ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္လည္း ႀကိဳးစား ေနၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ စစ္ေရး စြမ္းရည္၊ စည္းရုံးေရး စြမ္းရည္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စြမ္းရည္တို႔ဟာ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆက္စပ္ လွ်က္ရွိတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စြမ္းရည္ ေကာင္းမြန္တာႏွင့္ အမွ် စစ္သည္ ေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ ေကာင္းမြန္ လာမွာ ျဖစ္ၿပီ စစ္ေရး စြမ္းရည္ တုိးတက္မႈကို ရရွိေစမွာ ျဖစ္သလို စည္းရုံးေရး စြမ္းရည္ ကိုလည္း ေကာင္းမြန္ေစမွာ ျဖစ္တယ္။ တို႕တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ဦးစီး၊ စစ္ေရး၊ စစ္ေထာက္ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြက္ုိ ကြ်မ္းက်င္စြာ သိရွိ နားလည္ၿပီး အမိန္႔၊ ညြန္ၾကားခ်က္ ေတြနဲ႕ အညီ လုပ္ေဆာင္ၾကရင္ စြမ္းရည္ သံုးရပ္လဲ ထက္ျမက္ လာမွာ ျဖစ္တယ္။
ရဲေဘာ္တ္ုိ႔ အေနနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ အဂၤါရပ္ မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳမႈ ေနထိုင္မယ္၊ ကိုယ္က်င့္ တရား ေကာင္းမြန္ မယ္၊ အမိန္႔ႏွင့္ စည္းကမ္းကို စံနမႈနာျပ လိုက္နာမယ္၊ ေပးအပ္တဲ႔ တာ၀န္ကို စြမ္းရည္ ျပည့္၀စြာနဲ႕ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္ တပ္ကို တပ္မွဴးေကာင္း၊ ဖခင္ေကာင္း စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ကြပ္ကဲ သြားမယ္ ဆိုရင္ လက္ေအာက္ စစ္သည္မ်ား ကလည္း သူတို႕ရဲ႕ ယံုၾကည္ အားကိုးရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္၊ အထက္ကလည္း အားထားရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ငယ္ အျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳ ခံၾကရမွာျဖစ္ တဲ့အတြက္ စံနမူနာျပ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား သြားၾကဖို႔ အေလး အနက္ထား မွာၾကား လိုတယ္။
ရဲေဘာ္တို႕
အမိ စစ္တကၠသိုလ္က ရဲေဘာ္တို႕ကို သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပး ရာမွာ သစၥာ - သူရ - သိပၸ ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ ႏွင့္ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ အေပၚမွာ သစၥာ ေလးခ်က္ ဦးထိပ္ ပန္ဆင္ၿပီး သစၥာရွိရွိ၊ တာဝန္သိသိ ထမ္းေဆာင္ တတ္ေအာင္၊ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ စည္းကမ္း ေကာင္းေအာင္၊ အမိန္႔ နာခံမႈ ေကာင္းေအာင္၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ေကာင္းေအာင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အေပၚ က်ေရာက္ လာမယ့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၱရာယ္ အသြယ္ သြယ္ကို သူရ သတိၱရွိရွိ တိုက္ခိုက္ ေခ်မႈန္း လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ တတ္ေအာင္၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦး အေနနဲ႔ သိအပ္၊ တတ္အပ္တဲ့ စစ္ပညာ၊ ၀ိဇၨာနဲ႔ သိပၸံ ဆိုင္ရာ အတက္ ပညာေတြ တက္ေျမာက္ေအာင္၊ ရိုးသား တည္ၾကည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အက်င့္ စာရိတၱေကာင္း (Honour) မ်ားနဲ႔ ေပးအပ္တဲ့ တာ၀န္ေတြ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကား လမ္းျပေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္။
ရဲေဘာ္တို႔ကို စာေပပညာမွာ တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ရ အဆင့္နဲ႔ စစ္ပညာမွာ တပ္စုမွဴး အဆင့္ အထိ တူညီသည့္ အခြင့္အေရးျဖင့္ တစ္ေျပးညီ ေလ့က်င့္ သင္ၾကား ေပးလုိက္ၿပီး ျဖစ္တယ္။ ရဲေဘာ္တို႔ရဲ႕ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈ၊ သင္ၾကားေပး လိုက္တဲ့ ပညာရပ္ မ်ားကို လက္ေတြ႕ နယ္ပယ္တြင္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အသုံးခ် ႏိုင္မႈ၊ စည္းကမ္းနဲ႔ ကိုယ္က်င့္ တရား ေလးစားလိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းမႈ စတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး တာ၀န္ ေပးအပ္ ခံရမႈ၊ ရာထူး တိုးတက္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈ စတဲ့ အက်ိဳး ရလဒ္ေတြ ကြာျခား သြားတာ လက္ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ ို႔ ရဲေဘာ္တို႔ အေနနဲ႔ အသိတရားနဲ႔ သတိရွိရွိ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ ေနဖို႔ လိုအပ္ တယ္။
ရဲေဘာ္တို႔ကို သင္ၾကားေပး လိုက္တဲ့ သင္ခန္းစာ ေတြဟာ အေျခခံ အဆင့္မွ်သာ ျဖစ္တယ္။ ဒီကေန႔ ကမၻာေပၚမွာ နည္းပညာေတြ အခ်ိန္နဲ႔ အမွ် ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ ေနတာ နဲ႔အတူ စစ္ဘက္နည္း ပညာေတြ၊ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းေတြ ဟာလည္း လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေနၿပီး စစ္နည္းဗ်ဴဟာ ေတြပါ ေျပာင္းလဲလာတာ ေတြ႕ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီကေန႔ ေခတ္မွာ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေလ့လာ သင္ယူမႈ မျပဳၾကရင္ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ေနခဲ့မွာ ျဖစ္တယ္။ ယခင္က သတင္း နည္းပညာ တိုးတက္မႈ မရွိေသး ခ်ိန္မွာ တိုက္စြမ္းအားနဲ႔ ပက္သက္ရင္ စစ္ကစားမႈ၊ ပစ္အား၊ အကာအကြယ္နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ ဆိုတဲ့ အခ်က္ (၄) ခ်က္နဲ႔ တုိင္းတာ သတ္မွတ္ ခဲ့ၾကေပမယ့္ ယေန႔ေခတ္မွာ သတင္း အခ်က္အလက္ ရရွိအသုံးျပဳ ႏိုင္မႈ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစား လာၾက ရတယ္။ ဒီလို ေခတ္နဲ႔ လုိုက္ၿပီး ေျပာင္းလဲေနမႈ ေတြကို သိရွိႏိုင္ဖို႔ ရဲေဘာ္တို႔ ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ ေလ့လာ သင္ယူမႈ ေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကရမွာ ျဖစ္ယ္။ သင္ယူမႈေတြ၊ ေလ့လာမႈ ေတြက ရရွိတဲ့ ပညာရပ္ ေတြကို ေကာင္းစြာ ကၽြမ္းက်င္ဖို႔ အၿမဲ ေလ့က်င့္ ေနၾကရမွာ ျဖစ္ၿပီး သင္ယူ ေလ့လာ ေလ့က်င့္မႈေတြ အတိုင္းလည္း လက္ေတြ႔ နယ္ပယ္မွာ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ အသုံးခ် ၾကဖို႔ မွာၾကား လိုတယ္။
ရဲေဘာ္တို႔
ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ အထက္က ေပးအပ္လာတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ တာ၀န္ေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရမယ္။ မိမိ တာ၀န္ယူ ကြပ္ကဲရတဲ့ တပ္ဖြဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ ရဖို႔ ရည္မွန္း ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္သလို မိမိ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ဘ၀မွာလည္း ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြား ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ မိမိခ်ီတက္ ေနတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ျပတ္သားစြာ နားလည္ သိရွိ ထားျခင္းျဖင့္ ဘယ္အရာ ေတြကို ေဆာင္ရြက္ ရမယ္၊ ဘယ္အရာ ေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ ရမယ္ဆိုတာ ေကာင္းစြာ ခြဲျခား သိျမင္ မွာျဖစ္တယ္။ ဒီလုိ သိျမင္ျခင္း အားျဖင့္ ဘ၀ခရီး တစ္ေလွ်ာက္မွာ မွန္ကန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ ႏိုင္ၿပီး အမွားနဲ႔ အမွန္၊ အေကာင္းနဲ႔ အဆိုး မွန္ကန္စြာ ခြဲျခား ဆုံးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္တယ္။
ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ဆိုရင္ ေခါင္းေဆာင္ လုပ္သူဟာ အသိတရား၊ သတိ တရား ရွိရွိေနထုိင္ လုပ္ကိုင္တတ္ဖို႔ လိုတယ္။ မိမိ ခ်ီတက္ေနတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္၊ ထမ္းေဆာင္ ေနရတဲ့ တာ၀န္၊ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္း ရမယ့္ ျပႆနာ စတာေတြကို စိစစ္ သုံးသပ္ကာ လက္ရွိ ကာလ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခ အေနေတြ၊ အနာဂတ္မွာ ျဖစ္လာမယ့္ အေျခအေန ေတြကို ႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး အသိတရား ရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ လုပ္ငန္းတိုင္းကို ေအာင္ျမင္မႈ ေတြနဲ႔ အတူ ေရာက္ရွိ မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုတယ္။
ရဲေဘာ္တို႔
တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းမွာ နယ္ခ်ဲ႕ေတြကို တြန္းလွန္ ေခ်မႈန္းဖို႔ သူ႔ေခတ္အခါႏွင့္ အညီ ရင္ေဘာင္တန္း ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္ မရွိခဲ့လို႔ လြတ္လပ္ေရး ဆုံးရႈံးခဲ့ရ ဖူးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ထိပါး ဆုံးရႈံးမႈ မခံရေအာင္ ေကာင္းစြာ ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ တပ္မေတာ္ ဟာ အင္အား ေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ ထက္ျမတ္တဲ့ ေခတ္မီမ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ တပ္မေတာ္ အင္အား ေတာင့္တင္း ခိုင္မာ ဖို႔ကလည္း အေရးႀကီး သလုိ ဒီအင္အား ေတြကို စြမ္းရည္ ထက္ျမက္တဲ့ စစ္သည္ေတာ္ေတြ ျဖစ္လာ ေအာင္လည္း ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ ေလ့က်င့္ေနၾက ရမွာျဖစ္တယ္။ အင္အား ေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္ ေခတ္မီမႈ အရည္ အခ်င္းေတြကို မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ျပည့္၀မႈနဲ႔ ေပါင္းစပ္မွလည္း တိုင္းျပည္အတြက္ အားထားရတဲ့ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး စြမ္းရည္ ျမင့္မားတိုးတက္ လာေစဖို႔ တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မီတုိးတက္ ေျပာင္းလဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ Standard Army အျဖစ္ ေရာက္ရွိေအာင္ ေမွ်ာ္မွန္း ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ ျဖစ္လို႔ ရဲေဘာ္တို႔ အေနနဲ႔ လည္း တို႔တပ္မေတာ္ရဲ႕ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ ေတြနဲ႔အညီ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ ေနၾကဖို႔မွာၾကားလိုတယ္။
ရဲေဘာ္တို႔
တို႔တပ္မေတာ္ရဲ႕ အဓိက တာ၀န္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ ျဖစ္တယ္။ ႏုိ္င္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ကာကြယ္ရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေရထု၊ ေျမထု၊ ေလထုကို ကာကြယ္ရန္၊ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသုံးပါးကို ကာကြယ္ရန္၊ တုိင္းရင္းသား မ်ား၏ အသက္ အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္နဲ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ ေစာင္႔ေရွာက္ သြားရမွာ ျဖစ္တယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ ရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းဖို႔ လိုအပ္ တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တို႔တပ္မေတာ္ ကလည္း စိတ္ေကာင္း ေစတနာ မွန္ကန္စြာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိ တယ္။ ဥပေဒႏွင့္ အညီ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈမ်ား ရရွိေအာင္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ တယ္။ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ လမ္းေၾကာင္းအေပၚ ေရာက္ရွိေနတဲ႔ ေနရာ မွန္သမွ်မွာ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ တပ္မေတာ္က ကာယအား၊ ဥာဏ အားေတြနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္း ေဆာင္ရြက္ ေပးေနတယ္။ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား က်ေရာက္ လာရင္ တို႔တပ္မေတာ္က အျမန္ဆံုး ေရာက္ရွိ ကယ္ဆယ္ ေစာင္႔ေရွာက္မႈ ျပဳခဲ႔တာေတြ၊ ျပည္နယ္တိုင္း ေဒသႀကီး အသီးသီးက တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ထိိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေနတာေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံ ျပည္သူေတြက လႈိုက္လႈိုက္လဲလဲ အားေပး ေထာက္ခံၿပီး တို႔တပ္မေတာ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာ တာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဒါဟာ တို႔တပ္မေတာ္က အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္ လို႔ ရဲေဘာ္တို႔ အေနနဲ႔ မိမိတို႔ ေရာက္ရွိရာ ေဒသ အသီးသီးမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ မွာၾကားလိုတယ္။
ရဲေဘာ္တို႔
ဒီကေန႔ ၂၁ ရာစု ေခတ္ႀကီးမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စတာေတြဟာ တစ္ခုစီ တစ္ခုစီ သီးျခား ရပ္တည္ မေနေတာ႔ဘဲ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုဟာ အလြန္မွကို ခ်ိတ္ဆက္ယွက္ႏႊယ္ ေနၾကတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ ေနရာေဒသ တစ္ခုရဲ႕ စီးပြားေရး ေျပာင္း လဲ ျဖစ္ေပၚမႈ ေတြေၾကာင့္ ကမၻာ့ အျခားေနရာ ေတြမွာ စီးပြားေရး သာမက ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး အရပါ သက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိတယ္။ အလားတူပဲ အျခား ႏိုင္ငံ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆ၊ အခင္းအက်င္း ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံ ေတြရဲ႕ ႏို္င္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးေတြ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ေတြလဲ ျဖစ္လာ တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ရဲေဘာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ ငယ္ေတြ အေနနဲ႔ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာ အာ႐ံုစိုက္မႈ သာမက ဆက္ႏြယ္ေနတဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာေတြမွာပါ ကၽြမ္း၀င္သိရွိ ေနေအာင္ ယခုကတည္းက ေလ့လာ သြားၾက ဖို႔ မွာၾကား လိုတယ္။ ဒါမွသာ အမိ စစ္တကၠသိုလ္ရဲ႕ ေနာင္တစ္ေခတ္၏ ေအာင္စစ္သည္ ဆိုတဲ႔ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ အတြက္ အေလးထားရတဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ အျဖစ္ ေပၚထြန္း လာမွာ ျဖစ္တယ္။
ရဲေဘာ္တို႔
နိဂံုးခ်ဴပ္ အေနနဲ႔  မွာၾကား လိုတာကေတာ႔
-တပ္မေတာ္ရဲ႕ အစဥ္အလာ (၁၂)ရပ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ေစာင္႔ေရွာက္ သြားၾကပါ။
-ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းတဲ့၊ စည္းကမ္းေကာင္းတဲ့၊ စြမ္းရည္ထက္ျမက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ေအာင္ မိမိ ကိုယ္မိမိ တည္ေဆာက္သြားၾကပါ။
-ေခတ္နဲ႔အညီ ရင္ေဘာင္တန္း ႏိုင္ေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူမႈ၊ ေလ့က်င့္မႈနဲ႔ လိုက္နာလုပ္ ေဆာင္မႈ မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားၾကပါ။
-စိမ္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊား ႏိုင္သည့္ အင္အား ေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ ထက္ျမက္ေသာ ေခတ္မီ မ်ဳိး ခ်စ္တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေလးထားပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ သြားၾကပါ။
-အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္ျဖစ္သည့္ ဒို႔တာ၀န္အေရး သုံးပါးကို ဦးထိပ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားၾကပါ။
-အမိ စစ္တကၠသိုလ္၏ ဂုဏ္ကို ေဆာင္ႏိုင္ေသာ လက္ရုံးရည္၊ ႏွလုံးရည္ ျပည့္၀သည့္ ေနာင္တစ္ေခတ္၏ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္ သြားၾကပါလို႔ မွာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ လိုက္တယ္။
ျမ၀တီ

No comments:

England - Premier League

Italy - Serie A

Spain - Primera Division

Germany - Bundesliga

France - Ligue 1