Friday, June 7, 2013

7.6.2013 မွ 13.6.2013 ထိ ၇ ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း

Ever November | 6/07/2013 10:35:00 AM | Best Blogger Tips
တနဂၤေႏြ
ဆႏၵမေစာသင့္ပါ။ အသြားမေတာ္ တလွမ္း အစားမေတာ္တလုတ္ အေျပာမေတာ္ တစ္ခြန္းဆိုသကဲ့သို႔ ျဖစ္ကိန္းရွိတယ္။ ေစတနာနွင့္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား သည္ ေ၀ဒနာ ျဖစ္တတ္သည္။ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ႕ ရမည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္း မေကာင္းနိုင္ေသးပါ။ အလုပ္ကိစၥ ၊ ပညာေရးကိစၥ ေျဖဆိုမႈ႕ မ်ား မုခ်ေအာင္ျမင္မည္။ လုပ္ငန္းေျပာင္းလဲမႈ႕ ရာထူးတက္မႈ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈ႕ ျဖစ္မည္။ မဂၤလာလက္ထပ္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ ႏႊဲျဖစ္မည္။ မိသားစု စိတ္၀မ္းကြဲ မည္။
အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၄ ၊ ၅ ၊ ၃။
အထူးေဟာ - အတိုက္အခံရွိသည္။
ယၾတာ - ခိုမ်ား ငွက္မ်ားအစာေကၽြးလိုက္ပါ။
 
တနလၤာ
          ရည္ရြယ္ ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား စိတ္ကူးဆႏၵမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္ကိစၥ စာေမးပြဲ ၊ ပညာေရး ေျဖဆိုမႈ႕ မ်ားမုခ်ေအာင္ျမင္မည္။ ခရီးယာယီ ၊ ခရီးေ၀းသြားရလိမ့္မည္။ အလုပ္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ျဖစ္မည္။ ေျပာင္းရေသာ ေနရာေကာင္းသည္။ ကား ၊ စက္ တို႔၀င္မည္။ မေရာက္ဘူးေသာခရီး မေတြ႔ဘူးေသာ အေပါင္းအသင္း ေတြ႕ၾကံဳမည္။ လူယံုထား၍ ေငြမေခ်းရ။ ျပန္မရႏိုင္ပါ။ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မည္။ ရွယ္ယာမလုပ္သင့္ပါ။ ေျမ၀င္ ၊ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္ေျပာင္းရမည္။ ေကာင္းသည္။    
အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၂ ၊ ၄ ၊ ၈။
အထူးေဟာ - ၀င္ေငြေကာင္းလာမည္။
ယၾတာ - ငါးကေလးေတြ ေရမ်ားေသာ ေနရာ လႊတ္ပါ။   
 
အဂၤါ
          စြန္႕စားမႈ ၊ စူးစမ္းမႈ႕ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္မႈ႕ မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း ေအာင္ျမင္မႈ႕မ်ားရမည္။ လုပ္ငန္းေဟာင္းအျပင္ လုပ္ငန္းသစ္ လုပ္ရမည္။ အခ်စ္ေဟာင္း အျပင္ အခ်စ္သစ္ေတြ႕မည္။ အခ်စ္ေဟာင္း ၏ ရန္ေတြ႕ျခင္းခံရမည္။ ခရီးေ၀းယာယီ မ်ားေရာက္မည္။ ရုတ္တရက္ ထိခိုက္အနာတရ ၾကံဳမည္။ စက္ ၊ ယာဥ္တို႔ေျပာင္းလဲ ၀င္ ၊ ထြက္ မည္။ အိမ္ျပင္ ၊ အိမ္ေဆာက္ ျဖစ္မည္။ စာေမးပြဲ မုခ်ေအာင္ျမင္မည္။ ခ်စ္သူထံ မွ လက္ေဆာင္ရမည္။ ေမာင္ႏွမလို ခင္ရာမွ ခ်စ္ေရးဆိုျခင္းခံရမည္။ အေနာက္အရပ္ခရီးေရွာင္ပါ။ ညခရီး သတိထားသြားပါ။       
အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၃ ၊ ၆ ၊ ၈။
အထူးေဟာ - ကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ - အဂၤါေန႔တြင္ ေငြ ၁၀၀ က်ပ္ ပံ့သကူျပဳ၍ လုိရာဆုေတာင္းပါ။   
 
ဗုဒၶဟူး
          ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား မႈ႕ ၊ လူသိရွင္ၾကား ေက်ာ္ေဇာ္မႈ႔ လူသိမ်ားမႈ႕ ေတြ ျဖစ္လာမည္။ ခ်စ္သူေတြ လည္းမ်ားလာမည္။ အိမ္ေထာင္က်ကိန္းရွိသည္။ စာေမးပြဲေအာင္မည္။ စက္ ၊ ယာဥ္ တို႕ ၀င္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာမလုပ္သင့္ပါ။ မေရာက္ဘူးေသာ ခရီးေတြေရာက္မည္။ လက္ေဆာင္ရမည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း ျဖင့္ ခ်မ္းသာမည္။ လုပ္ငန္းသစ္ လုပ္ရမည္။ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္းအတြက္ စိတ္ရႈပ္ရတတ္သည္။ ေငြ၀င္မည္။  
အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၄ ၊ ၉ ၊ ၆။
အထူးေဟာ - ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - အိမ္ဘုရားကို ေရသက္ေစ့ ေရသပၸါယ္ပါ။     
 
ၾကာသပေတး
          သူမ်ား အရႈပ္ ကိုယ့္အရႈပ္ ျဖစ္မည္။ လူခင္ျခင္း စိတ္၀မ္းကြဲ မည္။ ခရီးေ၀းယာယီ ေရာက္မည္။ လုပ္ငန္းရွယ္ယာ လုပ္ရတတ္သည္။ လူလိမ္ ေငြလိမ္ခံရမည္။ ငယ္ရြယ္သူ အတြက္ စိတ္ရႈပ္ရမည္။ အခ်စ္ေရး အဆင္မေျပ တတ္ပါ။ အေပါင္းအသင္း မွားမည္။ ကြက္ေက်ာ္ျမင္ အကဲခတ္ေကာင္းေသာ္လည္း စိတ္တိုင္းမက်ျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္က်မည္။ ၾကီးသူ ၁ ဦး ခ်ဴခ်ာမည္။ ေျမစကားေျပာရတတ္သည္။ ၀င္ေငြ ၊ ထြက္ေငြ ၾကမ္းမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေနမည္။ တစ္ခု ျပီး မွ တစ္ခု လုပ္ပါ။ ေအာင္ျမင္မည္။ ပညာေရး ၊ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္မည္။
အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၅ ၊ ၀ ၊ ၃။
အထူးေဟာ - အဆင္ေျပမည္။  
ယၾတာ - အိမ္ဘုရားကို ေအာင္သေျပ လွဴပါ။    
 
ေသာၾကာ
          စိတ္ေလေနတယ္။စိတ္ျမန္တယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားတယ္။ တစ္ခု ျပီး မွ တစ္ခု လုပ္ပါ။ ေအာင္ျမင္မည္။ တယူႆန္ ၊ တဇြတ္ထိုး လုပ္ပါက မွားတတ္သည္။ လြတ္လပ္မႈ႕ လိုလားသည္။ ကြက္ေက်ာ္ျမင္တတ္၍ ေအာင္ျမင္မည္။ ခရီးမ်ားေနမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ အတင္းအၾကပ္ ေတာင္းဆိုမႈ႕ ေတြ ျဖစ္မည္။ အထင္လြဲ စြပ္စြဲျခင္းမ်ားခံရမည္။ ရွယ္ယာ မလုပ္သင့္ပါ။ စကားေျပာဆင္ျခင္ပါ။ လူယံုမထားရ။ လူေပါင္းမွားမည္။ ေျခ ၊ လက္ တို႔ ခိုက္မိမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိဘဲ ရုတ္တရက္ အိမ္ေထာင္က် မည္။ အလုပ္မွာ အတိုက္အခံ ရွိတယ္။ မလိုသူရွိသည္။ အလုပ္ရာထူး တက္မည္။ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မည္။       
အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၆ ၊ ၁ ၊ ၈။
အထူးေဟာ - ကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ - ေသာၾကာေန႕နံနက္တြင္ အိမ္ဘုရားကို သစ္သီး (၉) မ်ိဳး ကပ္လွဴပါ။  
 
စေန
          လံု႔လ ၀ီရိယ ဇြဲၾကိဳးစား မႈ႕မ်ား ႏွင့္ အေပါင္းအသင္း ကူညီ မႈ႕ တို႔ အရ သင့္လုပ္ငန္း ၊ သင့္ပညာေရး ၊သင့္စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မည္။ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြ၀င္ ၊ ထြက္ၾကမ္းမည္။ စက္ ၊ ယာဥ္ တို႔ ၀င္ထြက္မည္။ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပလာမည္။ အေ၀းမိတ္ ၊ အနီးမိတ္မ်ားလာမည္။ ရွယ္ယာ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ျဖစ္မည္။ ေအာင္ျမင္မည္။ မဂၤလာလက္ထပ္ပြဲ ရက္ေရႊ႕ ရတတ္သည္။ အခ်စ္ေရး ၊ မဂၤလာေရးေကာင္းပါသည္။ စီးပြားေရး  ၊ က်န္းမာေရးေကာင္းသည္။ ေျခလက္အနာရတတ္သည္။ ဂရုစိုက္ပါ။ မိသားစုလည္းေကာင္းသည္။ လက္ေဆာင္ေတြရမည္။ ခရီးေ၀းေရာက္မည္။        
အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၇ ၊ ၂ ၊ ၀။
အထူးေဟာ - ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္မည္ ။
ယၾတာ - စေနေန႕ တြင္ စေနေန႔ နံနက္တြင္ ထီးနီ (၇) လက္လွဴပါ။    

ေဒါက္တာထြန္းလင္း-ဘုတလင္( GOLD MEDALIST) 

No comments:

England - Premier League

Italy - Serie A

Spain - Primera Division

Germany - Bundesliga

France - Ligue 1