Monday, June 3, 2013

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး စံခ်ိန္မျပည့္မီ၍ ျပည္ပကုမၸဏီႏွစ္ခု တင္ဒါတင္သြင္းမႈရပ္ဆုိင္း

Ever November | 6/03/2013 08:52:00 AM | Best Blogger Tips
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ေခၚယူသည့္ တင္ဒါကို Vodafone ႏွင့္ China Mobile တို႕မွ ေမလ(၃၁)ရက္ေန႕တြင္ ၎တုိ႔၏ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးထံ ႏွစ္ဦးေပါင္း၍တင္ထားေသာ တင္ဒါကုိ ေမလ ၃၁ရက္ေန႔က  ျပန္လည္ရုပ္သိမ္း လုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
အဆိုပါ ကုမၸဏီတို႕သည္ ဆန္ကာတင္စာရင္း(၁၂)ခု၌ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းတို႕အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ မကိုက္ညီျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။
 
Vodafone-China Mobile ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မွ ဤတင္ဒါတင္သြင္းမႈကုိ ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္ “ ဟု Vodafone-China Mobile ကုမၸဏီ၂ခု၏ ေမလ၃၁ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။
 
Vodafone ႏွင့္ China Mobile ကုမၸဏီ၂ခု၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ စံခ်ိန္စံညႊန္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။အဆုိပါ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ ဧၿပီလ၌ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ဆန္ကာတင္ (၁၂)ခုစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။
 
ဆန္ကာတင္(၁၂)ခုတြင္ နာမည္ႀကီးဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည့္ KDDI, Ooredo, Orange,Singtel ႏွင့္ Telenor အစရွိသည့္ ကုမၸဏီတို႕ပါ၀င္သည္။
 
ဆန္ကာတင္ ကုမၸဏီ၁၂ခုမွ လာမည့္ ဇြန္လ ၃ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးထံသုိ႔ ေနာက္ဆံုးတင္ဒါကုိ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း Vodafone ႏွင့္ China Mobile တုိ႔က ဆက္လက္မတင္သြင္းေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အဆိုပါ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးတုိးတက္မႈ အေျခအေနကုိ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂါတ္တြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ အခြင့္အလမ္းေပၚေပါက္လာပါက လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။
 
၂၀၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာ ကုမၸဏီေပါင္း (၉၁)ခု ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ဆန္ကာတင္(၁၂)ခု ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ ဇြန္လ (၂၇)ရက္ေန႕တြင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီ (၂)ခုကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ေၾကျငာမည္ျဖစ္သည္။
ကိုေဒ (ျမစ္မခ) 

No comments:

England - Premier League

Italy - Serie A

Spain - Primera Division

Germany - Bundesliga

France - Ligue 1