Thursday, June 6, 2013

ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ လူကုန္ကူးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ဌာနတို႔ပူးေပါင္း၍ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကယ္တင္

Ever November | 6/06/2013 09:06:00 AM | Best Blogger Tips

၂.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕ (Associaltion of Human Rights Defenders and Promoters) ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ဦးျမင့္ေအးက မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း လူကုန္ကူးမွုတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္(UNIAP) မွတဆင့္ တိုင္စာ(၁)ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ ပါသည္။
အဆိုပါတိုင္စာ၌ ၁၂-၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (၂)ရပ္ ကြက္၊ နိဗၺာန္လမ္းေန သဲသဲဝင္း(ခ) သက္သက္ဝင္း(၄၅)ႏွစ္မွ ျမဝတီၿမိဳ႕၊ ေျပာင္းဖူးစက္႐ုံတြင္ စရိတ္ၿငိမ္း တစ္လလၽွင္(၃)သိန္းက်ပ္ျဖင့္ အလုပ္ရမည္ဟုေျပာဆိုစည္း႐ုံး၍ ၉.၂.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ တြင္ ေမာင္××××ပါ (၁၁) ဦးႏွင့္ ေမာင္××××××ပါ (၁၀)ဦးအား သက္သက္ဝင္း ႏွင့္ တူမျဖစ္သူ စုမာ(၂၇)ႏွစ္တို႔က ရန္ကုန္-မုဒုံ-ဘုရားသုံးဆူမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ကန္ခ်နာပူရီခရိုင္၊ ထမၼကာၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေသာ္ရပ္ကြက္၊ ဝိုင္တဖု စက္႐ုံသို႔ ကား/ဆိုင္ကယ္/ ေျခလ်င္ခရီးတို႔ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မူလေျပာဆိုထား သည့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕မဟုတ္ဘဲ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္ သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး လမ္းခရီး၌ ညအိပ္ရပ္နားစဥ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရျခင္း၊ စက္႐ုံတြင္ ၄ လၾကာ လုပ္ခဲ့ရေသာ္လည္း လုပ္အားခမေပးျခင္း၊ ၎တို႔က ေနရပ္သို႔ျပန္ လိုေသာ္လည္း ျပန္ခြင့္မေပးဘဲ ေငြက်ပ္ ၇ သိန္းခြဲေပးမွသာ ျပန္ခြင့္ေပးမည္ဟုေျပာဆိုျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ သို႔ တိုင္ၾကားပါက သတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

၃၀.၃.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဝိုင္တဖုစက္႐ုံမွ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္လာေသာ တိုင္ၾကားစာ ပါသူမ်ားအနက္ ေမာင္×××××အား ရန္ကုန္လူကုန္ကူးမွု တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ UNIAP တို႔၏
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ သက္သက္၀င္းႏွင့္ ၎၏သမီးျဖစ္သူ ဝင္းသႏၲာေအာင္၊ စုမာတို႔အား ေျမာက္ဥကၠလာပ ရဲစခန္း(ပ)၃၀၀/၂၀၁၃၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆ အရ ၁၀.၄.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အမွုဖြင့္အေရးယူခဲ့သည္။

၎အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရဲဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၌ျပဳလုပ္ေသာ COMMIT လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးသို႔ ၂၃.၄.၂၀၁၃ ရက္ေန႔မွ ၂၆.၄.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ထိ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ခရီးစဥ္တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန(DSI)အဖြဲ႕ႏွင့္ ထိုင္း နိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ ေနသည့္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ Myanmar Association in Thailand-MAT, Labour Protection Network-LPN တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ လုပ္ငန္းမ်ား ပူး ေပါင္းညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၂၅.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဝိုင္တဖုစက္႐ုံမွ ထပ္မံထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္လာသူ (၃)ဦးအား ရန္ကုန္ လူကုန္ကူးမွု တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲ႕စုႏွင့္ UNIAP တို႔က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ရာ တိုင္ၾကားစာပါသူ (၂၁)ဦး အနက္ ၂.၁.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္×××××ပါ(၁၁)ဦးအား လည္းေကာင္း၊ ၉-၂-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္××××ပါ(၁၀)ဦးတို႔အား လည္းေကာင္း သက္သက္ဝင္းက တစ္လလၽွင္ စရိတ္ၿငိမ္း (၃)သိန္းက်ပ္ ရရွိမည္ဟုစည္း႐ုံးၿပီး ၎ႏွင့္စုစုမာတို႔ဦးေဆာင္၍ ဝိုင္တဖုစက္႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အလုပ္ဝင္ေသာအခါ လစာေငြမ်ားကို သက္သက္ဝင္းကထုတ္ယူၿပီး ခရီးစရိတ္ ၅ သိန္း၊ စားေသာက္စရိတ္ ၇ ေသာင္း၊ ပုလိပ္ေၾကး ၂ ေသာင္း၊ ဝတ္စုံစရိတ္ ၃ ေသာင္းတို႔ အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီထံမွ လစဥ္ထုတ္ႏွုတ္ျဖတ္ေတာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ လစဥ္ ေငြတစ္ႀကိမ္ ထုတ္တိုင္း သက္သက္ဝင္းက အလုပ္သမားတစ္ဦးစီအား ဘတ္(၁၀၀)ေပးသုံးေသာ္လည္း ၎ေငြကို ဘတ္(၂၀)အတိုးယူၿပီး ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ လစာထုတ္ပါက ဘတ္(၁၂၀)ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထမင္းအဝေကၽြးေသာ္လည္း ဟင္းမွာ အဆင္မေျပေၾကာင္း၊ သက္သက္ဝင္း အပါအဝင္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ စက္႐ုံမွ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ လမ္းေလၽွာက္ ရသည့္ တိုက္ဝါအမွတ္(၁၆၀)တြင္ စုေပါင္းေနထိုင္ၾကေၾကာင္း ေမးျမန္းေဖာ္ထုတ္ ရရွိသည့္သတင္းမ်ားအရ သက္သက္ဝင္း၏သမီးျဖစ္သူ ဝင္းသႏၲာေအာင္အား ၃၀.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ရဲစခန္း(ပ)၄၃၇/၂၀၁၃၊ လူကုန္ကူးမွုတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄/၂၅ ျဖင့္ အမွုဖြင့္အေရးယူခဲ့ သည္။

အမွုမွျပစ္မွုက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိေရးႏွင့္ ဝိုင္တဖုစက္႐ုံတြင္ က်န္ရွိေနေသာ လူကုန္ကူးခံရသူ မ်ားအား ကယ္တင္ေရးတို႔ အတြက္ ႏွစ္နိုင္ငံအျပန္ အလွန္ပူးေပါင္း ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး ျပစ္မွုက်ဴးလြန္ သူမ်ား ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ စက္႐ုံသို႔ သက္သက္ဝင္း ပို႔ေဆာင္ထားေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အမည္စာရင္းႏွင့္ ကယ္တင္ရမည့္ သူမ်ားစာရင္း ေပးပို႔ျခင္း၊ DSI ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွဖမ္းဝရမ္းမ်ားကို နိုႀထီ ျပဳလုပ္ ခ်က္ေပးပို႔ျခင္း၊ (DSI)အဖြဲ႕မွ ဝိုင္တဖု စက္႐ုံရွိ အလုပ္သမား ၇ ဦးအား ကယ္တင္ ေစာင့္ေရွာက္ထားေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ က်န္ရွိေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား ဆက္လက္ ကယ္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျမန္ ဖမ္းဆီးေပး ရန္ ေမတၱာရပ္ခံစာေပးပို႔ျခင္း၊ MPF, DSI, UNIAP ႏွင့္ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အျပန္အလွန္ဖလွယ္ျခင္းတို႔ကို အဆက္မျပတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ားေၾကာင့္ ဝိုင္တဖုစက္႐ုံတြင္ က်န္ ရွိေနေသာ ျမန္မာ အလုပ္ သမား(၈)ဦး တို႔အား ၁၈.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဆုံး က်န္ရွိေသာျမန္မာအလုပ္သမား (၆)ဦးအား ၃၀.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း ကယ္တင္နိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံရွိ shelter တြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ၃၀.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ပင္ တရားခံ သက္သက္ဝင္းအား DSI အဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းနိုင္ခဲ့သည္။


ထိုသို႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕(MPF)၊ လူကုန္ကူးမွုတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ထိုင္းနိုင္ငံ အထူးစုံစမ္း စစ္ေဆးေရးဌာန (DSI)၊ ျမန္မာနိုင္ငံအေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ား အဖြဲ႕ႏွင့္ အျခား မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ားေၾကာင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကယ္တင္နိုင္ခဲ့ၿပီး လူကုန္ကူးမွု ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျမန္ဆုံးဖမ္းဆီး အေရးယူနိုင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရဲဇာနည္

No comments:

England - Premier League

Italy - Serie A

Spain - Primera Division

Germany - Bundesliga

France - Ligue 1