Thursday, June 6, 2013

Wikileaks က ေပါက္ၾကားခဲ့သမွ်

Ever November | 6/06/2013 09:12:00 AM | Best Blogger Tips

နာဂစ္ႏွင့္ အေမရိကန္သံ႐ုံး
ထိုေန႔သည္ ပုံမွန္ ေႏြေႏွာင္းရက္ တစ္ခုလိုပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မုန္တိုင္း မဝင္ေရာက္ လာခင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ အေစာပိုင္း ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ေလေအးစက္ မလုံေလာက္ေသာ အခန္းမ်ားအတြက္ ပုံမွန္အတိုင္း ပူေလာင္ အိုက္စပ္ေနခဲ့ျခင္းသည္ မည္သို႔မွ် မထူးျခား သည့္ေန႔ မ်ား အတိုင္းသာ ျဖစ္သည္။

ဟိုးအေဝး ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေအာက္ပိုင္းမွ ေတာင္သူလယ္လုပ္မ်ားက ရာသီဥတု၏ ထူးျခားမႈကို ပို၍ အကဲခတ္တတ္ ခဲ့မည္လား။ မိုးေကာင္းကင္ကို ၾကည့္၍ လည္းေကာင္း၊ ေလလာရာအရပ္ႏွင့္ ေလတိုက္ ပုံကို ၾကည့္၍ လည္းေကာင္း ရာသီဥတုကို ဖတ္တတ္ေလ့ရွိေသာ သူတို႔သည္ ယခုတစ္ႀကိမ္ တြင္မူ မနက္ျဖန္၏ အတိုင္းအဆကို ႀကဳိမျမင္ႏိုင္ ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔ရင္ခြင္ထဲမွ ႏို႔စို႔အ႐ြယ္ ကေလးမ်ား လာမည့္ နာရီပိုင္းတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ေရစီးေၾကာင္းထဲ ေမ်ာပါ သြားေတာ့မည္ကို မသိေသးသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ေႏြစပါးခင္းမ်ားမွ စပါးေရႊဝါတို႔သည္ ျပင္းထန္ေသာ ေရလုံး ႀကီးေအာက္တြင္ အမႈန္အမႊားမွ် ကုန္းေကာက္စရာ မက်န္မည္ကို စိုးစဥ္းမွ် မေတြးရေသးေသာ ကာလျဖစ္သည္။ မိန္းမတို႔သည္ ဒိုးတူေပါင္ဖက္ ေသအတူရွင္ အတူေပါင္းရန္ ရည္စူးေသာ ခင္ပြန္းသည္မ်ား မနက္ျဖန္ အိမ္ျပန္လာၾကမည္ မဟုတ္သည္ကို မသိေသးသည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ခင္ပြန္းသည္ မ်ားသည္ ေနာက္တစ္ ရက္တြင္ ေလာကအလယ္၌ မုဆိုးဖိုအျဖစ္ ေသာကေဝေနရမည့္ အျဖစ္ မရိပ္မိတတ္ေသးေသာ ေန႔ လည္း ျဖစ္သည္။

႐ြာဦး ဘုန္းႀကီးသည္ ယခုႏွစ္ဝါဆိုစရာ ေက်ာင္းအတြက္ ပူပင္စရာ မလိုခဲ့ေသာ ေနာက္ဆုံးေန႔ လည္း ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားသည္ သည္လကုန္လွ်င္ ေက်ာင္းတက္စရာ ေက်ာင္းစုတ္ကေလး တစ္ခုေတာ့ ရွိၿမဲရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾက မည္ပင္။ ထိုေန႔တြင္ ကေလးတို႔သည္ မိဘမဲ့ ဘဝကို ေနာက္ထပ္ ၂၄ နာရီ အတြင္း က်ေရာက္ေတာ့မည္ကို ပူပန္စရာ မလိုခဲ့ေသး သည့္ႏွယ္။

ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေျပးမျမင္ေသာ္လည္း ႀကဳိတင္ တြက္ဆႏိုင္ သူတို႔ရွိခဲ့ ၾကသည္။ သတင္းအခ်က္ အလက္ ရယူမႈ၊ ရယူသည့္ အခ်က္အလက္ ကို သုံးသပ္ႏိုင္မႈ၊ သုံးသပ္ခ်က္ ရလဒ္အတိုင္း ျပင္ဆင္ မႈ ေဆာက္႐ြက္ႏိုင္ သူ တို႔မွာ သဘာဝ ေဘးဒဏ္ကို ကာကြယ္ရာတြင္ သာစၿမဲ။ လယ္ထဲ၊ ေခ်ာင္းထဲမွာ ကေလးမ်ား၊ အေမႏွင့္ အေဖမ်ား၊ အဘိုးအဘြားမ်ားသည္ နာဂစ္၏ ေဘးဒဏ္ ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ဘဲ စင္းစင္းႀကီး ခံသြားၾကရခ်ိန္တြင္ ဆိုင္ကလုန္း ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္န္ိုင္ေျခမ်ားကို ႀကဳိတင္ ခန္႔မွန္းေနခဲ့ေသာ ဌာနႀကီးတစ္ခု ရွိခဲ့ေလသည္။ ကံအေၾကာင္း မလွစြာပင္ ထိုဌာနႀကီးမွ မုန္တိုင္းသတိေပး သတင္းစကား တို႔သည္ ေလေဘး သင့္ခဲ့ေသာ ၿမဳိ႕ငယ္ ႐ြာငယ္တို႔ထံ ပ်ံ႕လြင့္ဟန္ မရွိေပ။ ထို ဌာနႀကီးကား ရန္ကုန္ရွိ အေမရိကန္သံ႐ုံး ပင္တည္း။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထဲတြင္ Wikileaks က ေပါက္ၾကားခဲ့သည့္ ၂.၅.၂၀၀၈ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္-ဝါရွင္တန္ ေၾကးနန္းမ်ား အရ နာဂစ္ေဘးကို ေပါ့ေပါ့မထားခဲ့ေသာ သံ႐ုံး၏ ႀကဳိတင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မွတ္တမ္းကို သိႏိုင္ေပသည္။ သမိုင္းထဲမွ အေရးႀကီးသည့္ သင္ခန္းစာ တစ္ခုကို Wikileaks ေၾကးနန္းကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ ေလ့လာ ႏိုင္ၾကသည္ပင္။ အေမရိကန္သံ႐ုံးသည္ ထိုေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ မုန္တိုင္းသတင္း ေၾကးနန္းကို ဝါရွင္တန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို သာမက ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကုလသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံ တို႔သို႔လည္း ျဖန္႔ေဝခဲ့ သည္။

ေၾကးနန္းအမွတ္ - 08RANGOON306 ̲ a
နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚသို႔ ဦးတည္ေနေခ်ၿပီ။ ယေန႔ ၆း၃၀ နာရီ တြင္ မုန္တိုင္းသည္ ကုန္းတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေတာ့ မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ေနာက္ဆုံးရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ နာဂစ္ လမ္းေၾကာင္းသည္ ရန္ကုန္ကို နီးကပ္စြာ ျဖတ္သန္း လိမ့္မည္ဟု ယူဆရ သည္။ ေလတိုက္ႏႈန္းသည္ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၁၅ မိုင္ခန္႔ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး ကုန္းတြင္းပိုင္း သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး အခ်ိန္အနည္းငယ္ အၾကာတြင္ အားနည္းပ်က္ျပယ္ သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ရန္ကုန္သို႔ မုန္တိုင္း ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ျပင္းအားမွာ တစ္နာရီကိုမိုင္ ၈၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိမည္ဟု တြက္ခ်က္ၾကသည္။ ရန္ကုန္ရွိ အေမရိကန္သံ႐ုံး အေနျဖင့္ မုန္တိုင္း အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ ထားၿပီး ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ အေနာက္ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ အပန္းေျဖ ကမ္းေျခစခန္းမ်ားသို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားထားသည္။ အပန္းေျဖေနေသာ အေမရိကန္ ခရီးသြားမ်ားၾကား သိႏိုင္ ရန္ ျဖစ္သည္။ အပန္းေျဖစခန္း အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မိုးဦးက် ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မူလကပင္ ပိတ္ ထားၿပီး ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုံး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မုန္တိုင္း ႀကီးႀကီးမားမားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ မုန္တိုင္း ျဖစ္သည္။ မုန္တိုင္းငယ္မ်ားလည္း ဝင္ေရာက္ လာတတ္ ရာ လူ ၁၇ ဦး ေသဆုံးၿပီး ေဒသခံ ခုနစ္ေသာင္းခန္႔ ေရႀကီးသည့္ဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရေသာ ယမန္ႏွစ္က တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ မုန္တိုင္းသည္လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

မုန္တိုင္းေဘးသင့္ ေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ စစ္ဘက္မွ တိုင္းမွဴးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ အတူ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ တာဝန္ ယူထားရသည္။ အေမရိကန္ စစ္သံမွဴး႐ုံး (DATT) သည္ မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္မည့္ ေဒသမ်ားမွ တိုင္းမွဴးမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေရး ျမန္မာ စစ္ဘက္မွ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားထားရာ ထိုသူက အစဥ္အလာအတိုင္း စာျဖင့္ ေရးသား ဆက္သြယ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ယခုအခ်ိန္ ထိ DATT သည္ အေၾကာင္း ျပန္စာမရရွိေသးေပ။ ျမန္မာ့ ၾကက္ေျခနီအသင္း၏ အဆိုအရ အစိုးရ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ဦးစီးဌာနသည္ ၿမဳိ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ားကို မုန္တိုင္း ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္း ၾကားထား ၿပီးၿပီဟု ဆိုသည္။ ၿမဳိ႕နယ္ ေထြအုပ္႐ုံးမ်ားသည္ ၾကက္ေျခနီ အပါအဝင္ ေဒသခံ NGO မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ျပင္ဆင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ရရွိထားသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း (MRC) သည္ ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီ အသင္းမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း (IFRC) ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ႐ုံးခန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ျဖစ္သည္။ မုန္တိုင္း ျဖစ္လာလွ်င္ IFRC သည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အတူ ႏိုင္ငံတကာမွ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီမ်ား ရရွိႏိုင္ေရး တြင္ ဦးေဆာင္ ႏိုင္မည့္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ မုန္တိုင္းအရိပ္ အေရာင္မ်ားေၾကာင့္ ေမလ ၃ ရက္ စေနေန႔တြင္ ျပည္တြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ ေလေၾကာင္းမ်ား ရပ္နားထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သံ႐ုံးက အေၾကာင္း ၾကားစာ ရရွိထားသည္။ ယေန႔ (ေမလ၂ရက္) တြင္ ရန္ကုန္မွ ေျပးဆြဲေသာ ေလယာဥ္ ဟူ၍ မႏၲေလးသို႔ ထြက္ခြာေသာ ေလယာဥ္ တစ္စင္းသာ ရွိသည္။ အစိုးရသည္ ေလယာဥ္ အားလုံးကို မႏၲေလးေလဆိပ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ ဆက္စပ္ လႈပ္ရွားေနေသာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယခု စေန၊ တနဂၤေႏြ တြင္ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ား ကိုမ်က္ျခည္ မျပတ္ဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အထိအခိုက္ မည္မွ် ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို သုံးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေနၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ မုန္တိုင္းေနာက္ပိုင္း အေျခအေနမ်ားကို တုံ႔ျပန္ ႏိုင္ရန္ အေရးေပၚ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ႐ြက္ေရး အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို က်င္းပၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚသည္ အထိနာႏိုင္ၿပီး ဆုံး႐ႈံးမႈ မ်ားသည့္ အေလွ်ာက္ စပါးအထြက္ ေလ်ာ့က် ႏိုင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ခန္႔မွန္း ထားသည္။ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ အေရးေပၚပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ဌာန၏ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ Julie Belanger က သံ႐ုံး စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဌာန အႀကီးအကဲသို႔ ယေန႔ ေျပာၾကားခ်က္ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အဦ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ မပြင့္လင္း မႈေၾကာင့္ အေရးေပၚဆက္သြယ္ေရး အေျခအေနကို မ်ားစြာ တုံ႔ဆိုင္းေစႏိုင္ၿပီး မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ဧရိယာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ရန္၊ ေဘးဒဏ္ သင့္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို သိႏိုင္ရန္ ရက္အတန္ၾကာ အခ်ိန္ယူ ရဖြယ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းေၾကာင္း သိရသည္။

Belanger က မုန္တိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဆိုးဆုံး ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ ေ႐ြးၿပီး ဝင္ေရာက္လာသည္ဟု ဆိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ကို အတည္ျပဳရန္ ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံယူပြဲ မတိုင္မီ ရက္ပိုင္းတြင္ ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ရာ စစ္အစိုးရ အရာရွိမ်ား၏ တစ္စုံတစ္ခု လြဲေခ်ာ္သြားမည္ကို ေၾကာက္ ရြံ႕ေသာစိတ္ႏွင့္ အေျခအေနကို ဖုံးကြယ္လိုစိတ္မ်ား အျမင့္ဆုံးသို႔ ေရာက္ရွိ ေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မုန္တိုင္းသင့္ ေဒသမ်ားသို႔ ကုလ အရာရွိမ်ား အပ်က္အစီး အေျခအေနမ်ား စစ္ေဆးဖို႔ရာ သြားေရာက္မည့္ အေျခအေနမ်ဳိး တြင္ပင္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္မေပးမည္ကို စိုးရိမ္ရေၾကာင္း Belanger က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ အစဥ္အလာအရ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကို ပယ္ခ်ေလ့ ရွိရာ ၂၀၀၄ တြင္လည္း ဆူနာမီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အကူအညီမ်ား မယူခဲ့ေပ။ ယမန္ႏွစ္ မုန္တိုင္းမ်ား တြင္လည္း ထိုနည္းတူပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ Belanger ႏွင့္ မိမိတို႔ သံ႐ုံးက လက္ခံသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ အတိမ္းအေစာင္း မခံေသာ ကာလတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား အေပၚ ၎တို႔ ထားရွိေသာ သေဘာထားကို ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ ဟူ၍ပင္ ျဖစ္သည္။ ဆူနာမီ အၿပီးကတည္းက ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသကို ႏိုင္ငံျခားသား ဝင္ေရာက္ ခြင့္ ပိတ္ပင္ထား ခဲ့ရာ အေျခအေနကို မ်က္ျခည္မပ်က္ ႏိုင္ေစရန္ ေလာေလာဆယ္တြင္ သံ႐ုံး အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူ ဧရာဝတီတိုင္းကို ဝင္ခြင့္ ရထားေသာ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ‘ေမတၱာ’ ႏွင့္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းလ်က္ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ မုန္တိုင္း ေနာက္ ဆက္တြဲ အပ်က္အစီး အေျခအေနမ်ားကို ဆက္လက္ အေၾကာင္းၾကားပါ ဦးမည္။

The Voice Weekly

No comments:

England - Premier League

Italy - Serie A

Spain - Primera Division

Germany - Bundesliga

France - Ligue 1